Bostadsrättsföreningen Lindhagensterrassen 6

Stockholm

Hitta hit

Karta och vägbeskrivning

Tunnelbana
Blå linje:
Stadshagen eller Fridhemsplan
Grön linje: Thorildsplan eller Fridhemsplan

Se "Karta och vägbeskrivning" till höger för detaljerad beskrivning
av hur du hittar från tunnelbanestationerna.

Buss
Linje 74 och 405:
Hållplats Lindhagensgatan
Ett flertal bussar, bl a blåbusslinjerna 1 och 4, stannar vid hållplats Mariebergsgatan, ca 10 minuters promenad från Ulriksborgsgatan.

Bil
Via E20/Norra länken (Essingeleden):

Ta avfart 161 mot Stadshagen/St Göran.
Vid trafikljuset, sväng höger in på Lindhagensgatan. Kör ca 220 m
på Lindhagensgatan. Sväng vänster in på Ulriksborgsgatan.

Via Lindhagensrondellen:
Ta första avfarten efter Shell-macken in på Lindhagensgatan.
Kör ca 250 m på Lindhagensgatan. Omedelbart efter Skandiahuset,
sväng höger in på Ulriksborgsgatan.

Nr 16 ligger längst in till höger på Ulriksborgsgatan, bakom Skandiahuset, innanför en stor gårdsplan med planteringar och cykelställ. Parkering på gården max 10 minuter för i-/urlastning.
I övrigt hänvisas till Lindhagensgaraget eller gatuparkering i området.

Uppdaterad 2023-07-10 / ne

 

Föreningens egen startbild