Bostadsrättsföreningen Lindhagensterrassen 6

Stockholm

Information för mäklare och potentiella köpare 

OBS!   OBS!   OBS!   OBS!   OBS!   OBS!   OBS!

I samband med visning av lägenhet inför försäljning gäller följande:

  • Ytterporten får aldrig lämnas uppställd utan uppsikt.
  • Ytterporten får inte ställas upp genom att hänga cykellås eller liknande mellan dörr och karm.

Detta innebär att det måste finnas en visningsvärd/dörrvakt under visningen.

Medlemsansökan och kopia på överlåtelseavtal ska skickas direkt till styrelsen - inte till förvaltaren. Se adress under länken "Om föreningen" till vänster. Lägg gärna upp en kopia av ansökan och kontraktet via SBCs mäklarservice men skicka dessutom alltid handlingarna med post till styrelsen.

 

Årsredovisning, stadgar och ekonomisk plan
Årsredovisning 2023
Stadgar
Ekonomisk plan

Underhållsplan
Fastigheten är förhållandevis ny (första inflyttning våren 2010) och det har inte varit aktuellt med någon underhållsplan tidigare men framtagande av en plan pågår (våren 2024). Inga större reparationer eller underhållsarbeten är planerade.

Energianvändning
Byggnaden har Energiklass D enligt senaste energideklaration, upprättad oktober 2023.
Energideklaration 

Årsavgifter
Årsavgifterna höjdes med 2,5 % per år under åren 2010-2016 i enlighet med den ekonomiska planen. Avgiften var oförändrad under 2017-2019 men har sedan dess höjts årligen med varierande procentsatser. De procentuella höjningarna har endast omfattat själva årsavgiften, inte det fasta tillägget för bredband och TV. Totalt sett har detta inneburit att årsavgiften nu ligger på en något lägre nivå än prognosen i den ekonomiska planen.

Lägenhetsnummer
Föreningen har två system för lägenhetsnummer. I samband med överlåtelser och pantsättningar ska föreningens interna nummer (6xxx) användas. Folkbokföringsnumret (1xxx eller 2xxx) ska endast användas som postadress och i kontakt med vissa myndigheter och räddningstjänst.

Överlåtelser
Samtliga överlåtelsehandlingar ska skickas direkt till föreningens styrelse - inte till föreningens ekonomiska förvaltare. Styrelsen behandlar i regel medlemsansökan inom en vecka från det att samtliga handlingar har inkommit och skickar efter beviljat medlemskap handlingarna vidare till förvaltaren för kontroll av pantsättningar m m. Total behandlingstid är normalt 2-3 veckor. Kreditupplysning kan i vissa fall tas på köparen.

Överlåtelseavgift
Föreningen tar ut en överlåtelseavgift på 2,5 % av gällande prisbasbelopp. Överlåtelseavgiften betalas av den medlem till vilken bostadsrätten övergått.

Pantsättningsavgift
Pantsättningshandlingar ska skickas till föreningens ekonomiska förvaltare (se nedan). En pantsättningsavgift på 1 % av prisbasbeloppet tas ut för varje pantsättning.

Borgensförbindelser
Om köparens förmåga att erlägga årsavgiften till föreningen bedöms vara otillräcklig kan en på förhand utfärdad borgensförbindelse, som bifogas ansökan om medlemskap, underlätta och påskynda behandlingen.

Juridiska personer
Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen.

Delat ägande
Delat ägande kan accepteras under förutsättning att minst en delägare har för avsikt att bosätta sig permanent i lägenheten.

Ekonomisk förvaltning
Föreningens ekonomiska förvaltning handhas av Sveriges BostadsrättsCentrum (SBC). Hemsida: www.sbc.se

Information om huset (Skanska)
Projektbeskrivning
Bofaktablad

Kontaktperson
För ytterligare information, vänligen använd kontaktformuläret i menyn till vänster.

 

Uppdaterad 2024-05-14 / ne

Föreningens egen startbild