Brf Magnus Stenbock

Helsingborg, Skåne

Välkommen till vår Hemsida.

Du som medlem loggar in och tar del av många andra nyheter och trevligheter!

Hur du skapar konto och registrerar dig finner du i Bopärmen. Behöver du hjälp kontakta magnusstenbockinfo@gmail.com.

Föreningen hade årstämma den 29 maj 2020 och vädret var på vår sida så vi kunde vara ute på vår fina uteplats på innergården. 19 röstberättigade medlemmar, totalt 21 personer deltog. Vi önskar att fler medlemmar gör sin röst hörd till nästa stämma. Stämmoprotokoll finns nedladdat i vårt dokumentarkiv.

Den nya styrelsen består enligt följande. Orförande: Willy Luyckx, V orförande: Hampus Bolin, Sekreterare: Anders Kamstad, Kassör: Johan Grönkvist, Ledamot: Marianne Såmmé. Suppleanter: Rolf Johansson, Dejan Pandurov och Jeff Olsson. Vi välkomnar den nya styrelsen och önskar dem lycka till i sitt arbete. Personlig presentation finns på hemsidan.

Styrelsen avtackade föreningens tidigare orförande och ledamot Sanna Thurdin och sekreterare Susanne Johansson med blommor. Susanne och Sanna har gjort stort intryck i vår förening med sitt oerhörda engagemang i både stort och smått. Vi kommer att se båda Sanna och Susanne fortsättningsvis då de valdes in i Valberedningen. Även Evelina Johansson valdes in i Valberedningen.

FÖRENINGSSTÄMMA 2021

Vår föreningsstämma kommer att ske 25 maj kl. 18:30. Plats kommer att meddelas senare då vi vet vilka coronarestriktioner som gäller vid tidpunkten.

Motioner till stämman skall vara styrelsen tillhanda senast 22 mars. Gör din röst hörd genom en motion om du har en idé eller vill förändar/förbättra något. Mall för motion finns på vår hemsida under dokumentarkviet.

GÄST-/ÖVERNATTNINGSLÄGENHETEN

Föreningens gästlägenhet på Hjalmar Forsbergs gata 14 som vi medlemmar kan hyra för våra gäster har fått ett ansiktslyft. Den är uppdaterad med TV, vattenkokare, mörkläggningsgardiner och mysig belysning. Styrelsen har beslutat att sänka hyran vilket innebär att att hyresavgiften nu är 250 kr/dygn och det gäller från och med 1 februari 2021.

INFORMATION OM LEDNINGSARBETE I VÅRT KVARTER

Som tidigare aviserats kommer ledningsarbeten att genomföras i gator som berör vår bostadsförening under 2020 och 2021. Vi har fått preliminär information om hur arbetet kommer att bedrivas. Ansvarig för arbetet är NSVA som i sin tur anlitar en entreprenör som praktiskt utför arbetet på plats.

Arbetet har varit igång några veckor på Bagaregatan. Nu med start vecka 5 kommer arbetet börja vid Mastsalsbyggnaden och då bör de medlemmar det berör ha flyttat sina bilar till annan plats. Kontakta gärna arbetsledaren för mer exakt information. Arbetet kommer att drivas i etapper om ca 20-30 meter i taget. Då grävs gatan upp och nya rör och kopplingar läggs ner och därefter sker påfyllning av material och sedan förtsätter man med nästa etapp. Så fortgår arbetet under ca 7-8 veckor tills Bagaregatan är färdig. Asfaltering sker sedan när vädret tillåter fram på vårkanten.

Efter Bagaregatan fortsätter arbetet med Hjalmar Forsbergs gata i början av 2021. Sista etappen blir Folkskolegatan som är planerad till mars/april 2021.

Under tiden arbetet pågår kommer framkomligheten för bilar att begränsas och det kommer att bli problem med parkering på de gator som berörs. Räkna med att våra egna p-platser kommer att vara avstängda under den period/etapp arbetet pågår förbi p-platserna. Uppmaningen är att följa de anvisningar entreprenören ger och de skyltar som sätts upp.

För de medlemmar som hyr p-plats kommer avgiften att reduceras. Detta görs i efterhand då arbetet är klart.

EKONOMI

I somras gjorde styrelsen en underhållsplan och den visar på ett genomsnittligt underhållsbehov de närmaste 10 åren som är större än vad vår nuvarande avgift tagit höjd för. Föreningen behöver därför stärka kassan och styrelsen har därför beslutat att höja årsavgiften from 2021-01-01 med 3,5%. I vår långsiktiga budgetplanering ser vi i dagsläget också ett behov att årligen höja årsavgiften i samma takt.

FELSORTERAT MATAVFALL, MM

Vid kvalitetskontroll av kärl för matavfall i våra miljöhus har det vid upprepande tillfälle förekommit felsorterat avfall.

Matavfallet återvinns genom rötning, för produktion av biogödsel och biogas. Om felsorterat avfall som till exempel plast, papper och glas slängs i matavfallet medför det att matavfallet inte går att återvinna, utan istället måste behandlas som restavfall och eldas. Felsorteringen leder till ökade kostnader och minskad återsvinning. Detta innebär att vi som förening får betala felsorteringsavgift. På väggen ovanför varje kärl står tydliga instruktioner vad som får slängas i respektive kärl. 

Alla pappersförpackningar och kartonger stora som små SKALL vara tillplattade innan de slängs i pappersåtervinningskärlet. Frigolit sorters som mjukplast och byt påse när det behövs.

Det finns inget kärl för trädgårdsavfall i våra miljöhus. Vi får själv ombesörja transport av större sådant avfall som tex julgranar till tippen. Detta gäller även grovsopor. De kostnader som vi medlemmar tillsammans kan spara gör stor skillnad i vår gemensamma plånbok.

STEGAR

Det finns två stegar i både skolhuset och matsalen som vi medlemmar kan låna. Dessa stegar är i två olika modeller, en stabilare och en lite smidigare. Stegarna finns i respektive förråd. Var noga med att fylla i lånelappen och ställ tillbaka den så fort du är färdig.Tänk på att vi är många som behöver dem. Skulle ni behöva låna någon av stegarna en längre tid tex vid målning/tapetsering maila då styrelsen så att vi vet det.

GLASSPLITTER

De av oss som bor på de övre våningarna måste tänka på att vara försiktiga med glas och annat som kan trilla ner på våra grannars uteplatser! Glas krossas och glassplitter skadar både människor och djur.

COVID-19

Covid-19 tvingar oss att skjuta fram vår utbildning i hjärt-och lungräddning men vi hoppas att detta ska kunna genomföras så fort allt har återgått till det normala. Bokklubben har träffats utomhus men Vinklubben avvaktar med sina träffar. Du som är intresserad att vara med i kommande träffar tveka inte att höra av dig.

MOMSDEBITERING

Information gällande moms på era avier; Vår förening använder sig av individuell mätning och debitering (IMD) vilket innebär att du som medlem betalar för din faktiska förbrukning av el och vatten. Högsta förvaltningsdomstolen har nu kommit med en dom angående moms på IMD. Tidigare har ni inte betalat moms för detta men i och med den nya domen är nu delen som rör el och vatten skattepliktigt. För dig som medlem innebär det att du framöver kommer betala moms för din förbrukning. Det kommer att läggas på din vanliga avi. Utöver det är det inget som du som privatperson påverkas av. 

Har du frågor gällande detta - kontakta föreningens kassör Johan Grönkvist, Hjalmar Forsbergs gata 14. 

Skadedjur - Råttor

Råttor i området är ett stort problem, staden har kontaktats och Anticimex har åtgärder på gång. Styrelsen uppmanar alla medlemmar att kontakta stadens kontaktcenter om problemet för att få ytterligare tyngd i ärendet.

HJÄRTSTARTARE

Vid vår årstämma beslutades att investera i en hjärtstartare. Den är uppsatt i skolbyggnaden på Hjalmar Forsbergs gata 14 (mot gatan). Utförlig manual finns men ring alltid 112 i samband med användandet. Skåpet är även larmat för ev. skadegörelse.

Utbildning av hjärt-och lungräddning kommer att erbjudas medlemmarna och genomförs av Karin Wennborg när coronapandemin är över.

 

UTFÖRDA FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER

Brytskydd är installerade på dörrarna i matsalsbyggnaden. Gångjärnen är utbytta i cykelförråden på gården.

BOSTADSRÄTTERNA

Bostadsrätterna är en medlems- och intresseorganisation för Sveriges bostadsrättsföreningar. Du som medlem i vår förening kan logga in och ta del av massor med intressant läsning och få många förmåner. Vår styrelse får också stöd och rådgivning. Tidningen Din Bostadsrätt distribuseras fyra gånger per år till samtliga hushåll. Hur du loggar in finner du under dokumentarkviet.

AKTIVITETER

BOUL med Anders Kampstad torsdagar 18:30 vid bra väder.

BOKCIRKEL Vi är just nu sex boende i föreningen som träffas en gång i månaden för att prata runt en bok som vi alla har läst. Vi väljer böcker av olika typer och ser gärna att de går att låna på bibliotek eller laddad ner från t ex Storytel. Ett mycket trevligt och meningsfullt sätt att umgås med sina grannar! Välkommen! Kontakta Anders 070-635152.

MAGNUS STENBOCKSKÖREN söker fler sångfåglar. Ni som känner att ni har det som krävs, tveka inte, anmäl er! Vi har redan rekryterat Marianne, Jeff och Anders. Kontakta Sanna sanna.thurdin@gmail.com

VINPROVNING

THE ONE AND ONLY, ANDERS KAMSTAD, ÅTERKOMMER MED VINPROVNINGSKVÄLLAR NÄR CORONAPANDEMIN ÄR ÖVER!

Vi vill verkligen slå ett slag för detta arrangemang! Det är så trevligt att träffa goda grannar samtidigt som du lär dig massor av olika viner, smaker och länder. 

Vi träffas kl. 18.30 i föreningslokalen för att provsmaka, väl utvalda viner, under ca 1,5 till 2 timmar. 

Du som deltagit tidigare är hjärtligt välkommen åter, men även du som inte varit med tidigare är varmt välkommen!

Inga förkunskaper krävs och inga svåra frågor kommer att ställas utan målet är trevlig samvaro och möjlighet att hitta nya favoriter. 

Kostnadern för vinet under kvällen delas på de som är med och Anders tar inget betalt som kursledare. 

Vill ni vara med? Kontakta Anders Kamstad: 

leo.kamstad@gmail.com

 

Har du frågor som styrelsen behöver fatta beslut kring? Det kan vara ansökan om att få hyra ut bostaden i andra hand, ansökan om att få sätta upp markis (gäller för er som bor i matsalsbyggnaden), förändringar och åverkan i bostaden som kräver styrelsebeslut enligt stadgarna, etc. Kontakta då styrelsen via e-post. Det går också bra att lämna brev i styrelsens postfack på Hjalmar Forsbergs gata 14. Så snart styrelsen haft möte återkopplas beslut i frågan. 

GDPR - nya dataskyddslagen; styrelsen skickar ut blanketter för underskrift där ni samtycker till att styrelsen lagrar era uppgifter avseende namn, adress, e-postadress etc. Godkännandet krävs för att ni, exempelvis, kan få tillgång till information på hemsidan, möjlighet att boka uthyrningslokalerna etc. Det är viktigt att ni omgående lämnar blanketten i retur i styrelsens postfack på Hjalmar Forsbergs gata 14.

En GDPR policy är framtagen för vår bostadsrättsförening och finns i dokumentarkviet på vår hemsida.

Viktigt till er med uteplats: Ni som har köpt Ligusterhäck för avgränsning mellan uteplats ansvarar själv för skötsel såsom vattning, gödning etc. Föreningen har endast gett uppdrag till fastighetsförvaltaren att tillse att häckarna håller en enhetlig höjd. Föreningen har inget garantiåtagande avseende plantorna.

Det är förbjudet att sätta grovsopor i miljöhusen eller i källargångar. Ser ni någon som gör det, påtala för vederbörande att det ej är tillåtet. Det är väldigt kostsamt att forsla bort dessa och kostnaden faller på oss alla. 

Felanmälan Styrelsen har ingen möjlighet att akut hantera felanmälan.

Felanmälan görs till:

Anderssons Fastighetsförvaltning. Tel: 042-400 50 32 E-post: info@anderssonsforvaltning.se

Att bo i en bostadsrätt innebär att man har långtgående rättigheter men också skyldigheter avseende boendet. I föreningens stadgar kan du läsa om vad du själv ansvarar för och vad medlemmarna har ett gemensamt ansvar för att åtgärda. Om du gör en felanmälan som lyder inom ditt eget ansvar kommer du själv att få betala för detta. Ett tips är att i första hand titta i er BOPÄRM som ni fick när ni flyttade in i bostaden. Där finns massor med information, skötselanvisningar och vägledning till hur du ska göra om det blir något fel som måste åtgärdas. 

Ekonomi Har du frågor om utskick av faktura/månadsavgiften, föreningens p-platser eller andra frågor som gäller ekonomi, kontakta SBC. E-postadress: kundtjanst@sbc.se

Störningar/klagomål; När det gäller klagomål på grannar som spelar hög musik, barn som väsnas på skolgården, ungdomar som kör moped på tråden, hundar som stör, bilar som är felparkerade eller andra störningar, så prata i första hand med den det berör. Oftast kan man lösa situationen om man vänligt och respektfullt försöker ha förståelse för varandras situation. 

Frågor och nyckelhantering gällande uthyrningslokalerna: Detta måste ni ta med ansvarig för uthyrningslokalerna. Kontaktuppgifter på hemsidan.

Förslag; Har du förslag och idéer? Utnyttja din rätt att motionera! Varje år har du möjlighet att lämna in förslag som tas upp på stämman i maj månad. Du kommer att få information i ditt postfack när det är dags att skicka in din motion. 

Styrelsens e-postadress:

magnusstenbockinfo@gmail.com

Hemsidan

Ni vet väl alla att vi på hemsidan kan registrera våra uppgifter, bl.a. e-postadressen. Har ni lagt in rätt e-postadress så får ni också ett Nyhetsbrev på mailen när vi uppdaterar hemsidan. Kontrollera gärna att ni har registrerat er så att ni inte går miste om information. 

Grovsopor - hör inte hemma i våra miljöhus

Vi har uppmärksammats på att medlemmar ställer grovsopor i miljöhusen och i källargångarna. Det är inte tillåtet! Föreningen får betala extra för att forsla bort detta. Hade vi vetat vem det var hade vi kunnat skicka räkningen till berörd person men eftersom vi inte vet det kommer kostnaden att belasta oss alla. 

Viktigt från Valberedningen!

Kan du tänka dig att arbeta i vår trevliga styrelsen för Brf Magnus Stenbock? Kontakta då Sanna Thurdin sanna.thurdin@gmail.com eller Susanne Johansson susjson.mstenbock@gmail.com

Husdjur

Vi uppmanar alla husdjursägare att visa hänsyn och respekt för era grannar som har sina lägenheter på bottenplan genom att inte avsiktligen rasta era husdjur där. 

 

INFORMATION FRÅN STYRELSEN 180410

Bestämmelser för montering av balkongskydd finns nu på hemsidan samt i trapphusen. Vänligen ta del av informationen innan ni beställer balkongskydd. Vid frågor kontakta styrelsen innan beställning så att ni inte beställer fel färg!

Bestämmelser för montering av markiser, gäller ENDAST matsalsbyggnadens bottenvåning, finns nu på hemsidan. Kontakta styrelsen innan beställning. 

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Föreningens egen startbild