Samfällighetsföreningen Mesosten

Sandviken, Gävleborg

Ägarbyte

Vid ägarbyte är både säljaren och köparen skyldiga att informera Mesostens samfällighetsförening om ägarbytet. Samfällighetsföreningen informeras inte om ägarbytet automatisk.

Se bifogat dokument till höger.

Bifogade dokument