Samfällighetsföreningen Mesosten

Sandviken, Gävleborg

Om föreningen

Samfällighetsföreningen Mesosten
Mesosten är ett trivsamt och barnvänligt område som bildades 1980 och finns inom Vallhov i Sandviken Gävleborg. Föreningen är indelat i 6 mindre områden, sk "småmesar".

Adress till föreningen
Samfällighetsföreningen Mesosten
Vallhovsvägen 138
811 38 Sandviken
http://www.mesen.se

Fastigheter
Det finns 187 friköpta fastigheter i området. Det är 2 våningsradhus med och utan källare, enplans radhus i olika storlekar samt fristående villor. 187 st garage i fristående längor.

Grannsamverkan
Samfällighetsföreningen Mesosten är medlem i Grannsamverkan. Mer information om vad detta innebär kan man få på följande adress: http://samverkanmotbrott.se/

Kvarterslokaler/Gemensamma utrymmen
Inom området finns det 2 kvartersgårdar som kan hyras för fester och ev pingisspel. I anslutning till kvartersgårdarna finns tvättstuga med torktumlare som kan bokas alla dagar kostnadsfritt.

Lekparker/Utemiljö
Inom föreningen finns 4 trivsamma lekparker för barn i olika åldrar med lekvänliga utrustningar. Stora allmänna ytor, samt en fotbollsplan. De mindre områdena, småmesarna ansvarar för skötsel av detta.

Värme, vatten, el och sophämtning/sopsortering
Fastigheterna värms med fjärrvärme vilket är en miljövänlig och ekonomisk uppvärmningsform. Fjärrvärme, vatten och el betalar varje fastighetsägare själva. Sophämtningen/sopsortering sker i 7 soprum. Snöröjning sker på infartsvägarna. Övrig snöröjning sköter respektive fastighetsägare. All sopsortering finns och ingår i avgiften.

Fiber från Sandnet är indraget till alla hushåll. Grundutbud på Kabel TV från Cantab och 10/10mbit internetuppkoppling. Ingår i avgiften.

Avgiften till föreningen är för närvarande 3900 kr/kvartal.Förfallodagar 30/3, 30/6, 30/9, 30/12. 

Föreningens egen startbild