Brf Nejlikan 5

Stockholm

Information för mäklare och potentiella köpare

Fastigheten

Fastigheten byggdes år 1905, och innefattar ett gathus och ett gårdshus där båda husen har hiss. Det finns 17 lägenheter som upplåts med bostadsrätt och en lägenhet som upplåts med hyresrätt. Inom fastigheten finns tre källarlokaler som upplåts med hyresrätt.

Fastigheten byggdes om år 1985 då VA-stammar i kök och badrum och elstigar byttes.

Entré och trapphus renoverades år 2000.

Tvättstuga finns och renoverades år 1985, nya maskiner installerades år 2003.

Taken renoverades några år före år 2000, gathusets tak renoverades 2012.

Balkongerna byggdes år 2005.

Uppvärmning sker genom fjärrvärme och år 2006-2007 renoverades värmesystemet, med ny värmeväxlare och cirkulationspump.

2012-2013 renoverades dagvatten- och avloppsrör i källarplan.

2016 installerades ny hiss i gathuset

Cykel- och barnvagnsrum finns.  årsredovisningar Se bifogade årsredovningar till höger.    Information om överlåtelser Normalt tar en överlåtelse ca 4 veckor. I regel tar vi en kreditupplysning på köparen innan överlåtelsen godkänns.    Juridiska personer Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen.    

Kommande renoveringar?

Föreningen har en underhållsplan som förutom ordinarie underhåll inkluderar renovering av gården (inom 1 - 3 år).

Planerade avgiftsförändringar?

I nuläget finns inga planer på avgiftshöjning.

Information om överlåtelser

Normalt tar en överlåtelse ca 4 veckor. I regel tar vi en kreditupplysning på köparen innan överlåtelsen godkänns.

Juridiska personer

Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen.

Kontaktperson

För mer information, kontakta föreningens ordförande Gustaf Hygrell, 070-6621018.