Orchid1

Uppsala

Om föreningen

Orchid 1 invigdes i februari 2004 med pompa och ståt. Bord dukades runt hela pool-området, en stor scen byggdes upp för denna kväll, husägare, kommunalpolitiker, artister, byggnadsarbetare inbjöds till festen. Alla festdeltagare fick en krans med orkideer runt halsen. Totalt var det nog ca 300 festdeltagare.

Styrelsen 
Nuvarande styrelse valdes på Ordinarie Föreningsstämma 2017-02-25 och består av: 

  • Ordförande      Torbjörn Manninger (B1)
  • Sekreterare     Anna-Lena Stiernman Ahlskog (A3)
  • Kassör             Tord Hult (A7)

 

Antal hus
Området innefattar 15 hus, varav 8 av typ Pha och 7 av typ Uam.

Gemensamma utrymmen 
Pool med underbart vatten, jacuzzi och barnpool. Gräsmattor, pool, rabatter och buskage sköts av ChaBa´s personal. Personalen sköter dessutom om husen, städar och ser till att husen mår bra även när vi inte är där.

Vakthållning
Föreningen har ett serviceavtal med Chaba Services som står för områdesservice dagligen och vakthållning 24 timmar om dygnet. 

Vatten och el
Orchid 1 har ett vattensystem med vattentorn på Orchid 1 och Orchid 6 som ägs av SLSS och ombesörjer vattentillförsel  till Orchid 1 och i speciella fall även till grannområdet Orchid 3. Distrubitionen till Orchid 3 hanteras manuellt av personalen med hjälp av olika kranar.
Kostnaden för el är individuell per hus och debiteras separat till respektive husägare. 

Föreningens egen startbild

Orchid 1 område