Brf Örebrohus 4

Örebro

 

Bo i bostadsrätt

 

Boendeform
Bostadsrätt är en boendeform där du själv är med och äger huset du bor i. Att köpa en bostadsrätt och därmed bli medlem i en bostadsrättsförening/ekonomisk förening betyder att man köper rätten att nyttja en bostad på obegränsad tid. Man kan endast skiljas från sin bostadsrätt vid brott mot bostadsrättslagen eller föreningens stadgar. Bostadsrätten innebär ett ansvar och en skyldighet att tillsammans med övriga medlemmar ta väl hand om såväl den egna bostaden, som gemensamma utrymmen. Du har goda möjligheter att vara med och påverka ditt boende när det gäller t ex boendemiljö, kostnader och aktiviteter i föreningen.

Ansvarsfördelning 
Ansvarsfördelningen mellan dig och bostadsrättsföreningen finns reglerad i föreningens stadgar där du kan inhämta mer ingående information i de bifogade dokumentet Gränsdragningslista. Starkt förenklat gäller dock att du ansvarar för underhållet i din lägenhet medan föreningen svarar för det yttre underhållet av fastigheten (dvs gemensamma utrymmen, gård, fasad mm). Om du vill göra förändringar i din lägenhet får du vanligtvis göra detta men vid större åtgärder/renoveringar kontakta styrelsen för godkännande.  

Avgift 

I en bostadsförening kallas den månatliga utgiften för dig som boende avgift - inte hyra. Som medlem i en bostadsrättsförening betalar du en årsavgift, vilken delas upp och betalas in i förskott månadsvis. Årsavgiften ska täcka föreningens alla kostnader som t ex drift, förvaltning, underhåll, räntor och amorteringar. Avgiftens storlek bestäms en gång per år av styrelsen.

 

Räkenskapsår

Föreningen tillämpar brutet räkenskapsår vilket innebär att det löper från 1 juli till 30 juni året därpå. I samband med detta bestäms även avgiften för kommande bokslutsår. Under november–december hålls bokslutsmöte då styrelsen bjuder in alla medlemmar att ta del av bokslut och välja ny styrelse.

 

Bostadsrättsförsäkring
Föreningen har gjort statusbesiktning av samtliga lägenheter under 2011–2012. Syftet med besiktningen var att ge ett mer heltäckande försäkringsskydd åt alla boende.
Detta innebär att ett bostadsrättstillägg inte behövs i din hemförsäkring.
Kontakta ditt försäkringsbolag för mer information!