Brf Örebrohus 4

Örebro

Information för mäklare och potentiella köpare

Kollektivt bredband, digital-tv och el-abonnemang
Fr o m 1 oktober 2015 ingår bredband 100 Mbit och tv i avgiften, 224 kr/mån. I kabel-tv utbudet ingår 20 digitala kanaler, plus 8 valfria. Gemensam el kostar 25 kr/mån.  Föreningen tillämpar individuell mätning av el, vilket avläses kvartalsvis.

Statusbesiktning
Samtliga lägenheter är statusbesiktade 2011/12 vilket medför att alla medlemmar har heltäckande försäkring vid vattenskada, oavsett vem som är vållande, varför bostadsrättstillägg på försäkringspremien inte behövs.

Övriga mervärden
Föreningen har tillgång till modern föreningslokal, biljard- och pingisrum, gym, vallarum, bastu och hobbyrum. Dessutom bidrar tio hyreslokaler till att hålla avgifterna nere.

Underhållsplan
Fastigheten stamrenoverades 1989. Under senare år har underhåll gjorts för att sänka energikostnaden. Underhållsplanen uppdaterades 2016. Nästa större planerade underhåll är bland annat putsning av fasader 2018. Kontakta Ordförande för mer information.

Årsredovisningar
Se bifogade årsredovningar till höger. Önskas fler årsredovisningar, vänligen kontakta ordförande.

Information om överlåtelser
Normalt tar en överlåtelse ca 4 veckor. Vi tar alltid kreditupplysning på köparen innan överlåtelsen godkänns av styrelsen. Överlåtelseavgiften är 2,5 % av basbeloppet och betalas av säljaren. Vid pantsättning av bostaden tillkommer pantsättningsavgift om 1 % av basbeloppet.  

Juridiska personer
Juridiska personer godkänns normalt inte som medlemmar i föreningen.

Avgiftsutveckling
2003-07-01: +3 % på grundavgiften

2005-07-01: +15 % på bränsletillägg, +25 kr kabel-tv till 65 kr/mån

2008-07-01: -2,7 % sänkning av grundavgiften, inkluderat bredband 8 Mbit, telefoni och höjning av kabel-tv-avgift +133 kr till 198 kr/mån

2010-07-01: +50 kr/mån för inkluderat elabonnemang i avgiften

2011-01-01: +2 % på grundavgiften

2011-10-01: -34 kr/mån: sänkning el -25 kr till 25 kr/mån, nytt avtal för bredband 100 Mbit och sänkning med -9 kr till 189 kr/mån

2012-01-01: -3 %, sänkning av grundavgiften

2012-07-01: -3 %, sänkning av grundavgiften

2013-10-01: +5 %, höjning av grundavgiften

2014-10-01: +2 %, höjning av grundavgiften

2015-10-01: +34 kr/mån: Omförhandling av bredband, tv & iptelefoni
Numera ingår 100/10 bredband, 12 baskanaler och 8 valbara kanaler samt hemtelefoni.
Höjning av kabel-tv-avgift med 34 kronor till 224 kr/mån

2015-10-01: +1% höjning av grundavgiften

2016-12-08: Tv kanalerna utökades till 20 baskanaler och 8 valbara kanaler, ingen ändring av avgift.