Brf Örebrohus 4

Örebro

Föreningens styrelse

På årets ordinarie föreningsstämma 2017-12-04 valdes följande:

Styrelse


Ordförande:  Elsa Westerlind        
070-260 93 54 
Hjortstorpsvägen 20B

Vice ordförande: Jesper Mattsson 
070-330 73 20 
Phragménsvägen 6

Sekreterare: Anna Morris          
073-060 13 47
Hjortstorpsvägen 20A

Ledamot: Anita Dahlstedt          
019-31 06 45  
073-441 49 99
Hjortstorpsvägen 20A                  

Suppleant: Erik Lenells              
073-719 97 11 
Hjortstorpsvägen 13A

Suppleant: Kristian Bjerså           
073-705 68 58 
Phragménsvägen 5

Suppleant: Therese Gustafsson   
070-356 78 16
Phragménsvägen 5

Suppleant: Mikael Eriksson          
070-534 51 36
Phragménsvägen 7

Riksbyggens representanter


Ledamot: Ari Thyrestrand              070-618 24 21

Suppleant: Ena Hadzismajlovic       019-19 24 18

Riksbyggen växel:                         0771-860 860

Valberedning 2017-2018


Rebecka Nyman                                                       Hjortstorpsv. 13B

Fredrik Kempemo                                                     Phragménsv. 9


Styrelsen träffas ungefär en gång i månaden för att diskutera och besluta i en mängd frågor som rör vårt boende.

Har du funderingar eller förslag, hör gärna av er till någon av oss!

Föreningens egen startbild