Brf Örebrohus 4

Örebro

Trivselregler

Allmänna utrymmen: bastu, föreningslokal, hobbyrum och träningslokal
Skriv alltid upp på bokningslista när du nyttjar lokalen även om kommer till obokad lokal. Då föreningen inte köper städning för dessa lokaler är det viktigt att var och en tar sitt ansvar och plockar undan och städar efter sig. Lämna lokalerna i ett skick du själv vill finna dem. Vid varje lokal står skötselföreskrifter. Allmänt gäller att de används dagtid fram till kl 22, därefter ska det vara tyst. För föreningslokalen finns särskilda städ- och ordningsföreskrifter, se bifogat dokument till höger. Där finns också en inventarielista över köksredskap tillhörande föreningslokalen. 

Andrahandsuthyrning
Uthyrning av bostadsrätten i andra hand godkänns endast om särskilda skäl föreligger och måste alltid tas upp med styrelsen. Andrahandsuthyrningen beviljas under begränsad tid, vanligen under ett år. Vid förnyad ansökan ska alltid intyg bifogas om t ex genomförda kurser, studier. Se blanketter.

Brandsäkerhet
I din lägenhet finns en brandvarnare uppsatt. Kontrollera att brandvarnaren fungerar samt byt batteri vid behov.

Det sitter även brandvarnare i samtiga lokaler på källarplan samt på samtiga vindar.
På vind och i källarkorridorer ska det hållas fri passage och man får inte ställa föremål i gångarna. I trapphusen får endast rullatorer förvaras under förutsättning att de inte blockerar. Det är enligt lag förbjudet att förvara brandfarliga och explosiva vätskor i källar- och vindsförråd. Grillning får endast ske på avsedda grillplatser utomhus. I källarkorridorerna finns nödutgångsskyltar uppsatta vid varje utgång. På anslagstavlorna i varje trapphus finns mer information om hur vi bör agera när brand uppstår.

Cyklar och barnvagnar
Parkera cyklarna i de ställ som finns inne på gården eller cykelförråd, inte i trapphuset eftersom det blockerar utrymmesvägar i händelse av brand. Eftersom det finns begränsat antal platser, ställ undan cyklar som inte används regelbundet. Barnvagnar ställs i cykelförråd.

Extrabäddar
Föreningen har två uppblåstbara (elmotor) madrasser ca 140 cm breda, dvs. motsvarande två mindre dubbelsängar. Madrasserna förvaras i ett av föreningslokalens bänkskåp. Vänd er till någon i styrelsen så låser vi upp. Sängarna är enkla att ta med till lägenheten men det finns även möjligt att använda föreningslokalen till övernattning om den är ledig. Möten och sammankomster har företräde i föreningslokalen. I lokalen finns tillgång till kök och toalett, se även skötselföreskrifter.

Låssystem
Låssystemet byttes ut i hela föreningen under våren 2016 till ett system som är mycket säkrare än det gamla. Det är ej längre möjligt att kopiera nycklar själv, utan kontakta Ordförande för utkvittering av flera nycklar. Föreningen tar en avgift för detta. Detta görs för allas trygghet, man ska veta hur många nycklar det finns till ens egen lägenhet.
För att vara helt säker för inbrott rekommenderar vi att det nedre säkerhetslåset används då dessa är separerat från nyckelsystemet.
Tappas nycklarna bort till säkerhetslåset måste hela cylindern bytas.
Låssystemet är ett så kallat flex-system (dock ej säkerhetslås) vilket innebär att cylindern inte behöver bytas ut om man tappar bort nycklar.
Föreningen tar en avgift för omflexning, kontakta Ordförande för kostnad.

Parkering
Föreningens parkeringsplatser kostar 225 kr per månad att hyra och tilldelas medlemmarna i turordning efter kötid. Du måste äga en bil för att få hyra en parkeringsplats eller ställa dig i kö. Du får inte hyra ut en tilldelad parkeringsplats i andra hand. Om du vill ställa dig i kö, kontakta Riksbyggen 0771-640 640. Nycklar till motorvärmarskåp tillhandahålls av ordförande i styrelsen.

Passersystem
Porttelefon finns i varje trappuppgång och går att använda mellan kl 06-21. Vid entrén går det att via porttelefon ringa upp boende. OBS! För närvarande är programmeringen ur funktion, styrelsen jobbar på att lösa detta så snart som möjligt.

Rökning
Rökning är av lagmässiga och trivselmässiga skäl förbjuden i trapphus och övriga gemensamma utrymmen. Undvik att röka på balkongen om andra balkongdörrar står öppna då ovälkommen rök lätt letar sig in hos grannen. Skulle du uppleva något som störande eller besvärande, tala först med grannen det gäller. Vid upprepade störningar kan du också föra ärendet vidare till styrelsen som då får agera. Vi ber er också ta hand om era fimpar när ni röker utomhus, föreningen har inga särskilda askkoppar för dessa. 

Soprum och grovsopor

Föreningen tillämpar fullständig sopsortering. I miljöboden på baksidan av Phragménsvägen 5-9 kan du lämna: papperskartonger, glas – färgat och ofärgat, metall, tidningar/papper, hård - och mjukplast samt restavfall och komposterbart avfall. Det finns även en hylla för mindre elektronik, batterier samt ljuskällor.
På Hjortstorpsvägen 20 A och B samt Phragménsvägen 6 finns endast ett begränsat antal kärl varför boende där hänvisas till miljöboden för fullständig sortering. 
Det är absolut förbjudet att ställa grovsopor i miljöboden då sophämtning av dessa inte ingår. Grovsopor lämnas till återvinningsstationen i Mellringe eller Atle.

Tvättstugor

Det finns totalt 4 tvättstugor varav en grovtvättstuga på Phragménsvägen 7 där mattor ska tvättas. Tvättid bokas på lista i tvättstugorna. Det är tillåtet att tvätta mellan kl 07 till 22. Bokning gäller upp till 4 timmar åt gången. Om tvättstugan inte har tagits i bruk inom en halvtimme efter bokad tid kan andra använda den. Vi respekterar varandras tvättider och följer städföreskrifterna som finns uppsatta i tvättstugorna. Ta bort ludd ur torktumlaren och se till att utrymmet är snyggt och städat när du lämnar det. Lämna aldrig några fönster på glänt för att hindra obehöriga ta sig in i lokalen.

Vallabod
I undercentralen Hjortstorpsvägen 13 B finns också ett vallabod där man kan valla sina skidor. Det finns ett bord som man kan spänna fast längdskidor och en värmefläkt att värma in vallan. Kom ihåg att städa efter dig. 

Ventilation
Ventilationen i badrummet ska alltid vara på för att god luftcirkulation ska garanteras i lägenheten. Rätt luftvolym är markerad med ett streck på reglaget. Inluftsventiler sitter ovanför fönster (ej i kök) och ska hållas öppna för fri luftpassage.

Vår- och höststädning
Föreningsmedlemmarna brukar träffas vid ett tillfälle varje vår och höst för städning och iordningställande av våra gemensamma utrymmen. Detta är ett bra tillfälle både att träffas och umgås, men gör också att vi kan hålla kostnaderna för skötseln av fastigheterna nere. Välkommen att delta!