Orrstigen

Rönninge, Stockholm

Aktuell information från styrelsen

200418

Vårstädning 25 april 10.00 + föreningsstämma 12.00

OBS! Korvgrillningen utgår. Sandsopning har gjorts 16 april. Stämman kommer enbart att handla om att redovisa ekonomin p.g.a. rådande situation.

Varje områdesgrupp ansvarar själva för samordningen av städningen inom sitt område samt att eventuellt skräp forslas bort. Den ansvarige för området ansvarar för att detta fungerar. Sopsäckar och släp kommer att finnas tillgängligt under lördagen.

Den städansvarige antecknar närvaro på städdagen och ser till att vattnet avläses i sitt område och rapporterar dessa uppgifter till kassören eller någon annan i styrelsen senast söndag efter städdagen. 

Stämman har beslutat att göra två hushåll städansvariga per år då det varit dålig uppslutning i vissa områden. Nedan listar vi de som är områdesansvariga för respektive område år 2020 och det är det första hushållet i listan som har huvudansvaret och ska se till att någon dyker upp på städmötet som hålls innan och håller i städdagen för sitt område. Om man av någon anledningen inte kan uppfylla sina åtaganden så pratar man med sin granne som också är städansvarig (andra numret på resp. rad i ordningen nedan) och ser till att någon går på mötet och sköter städdagen.

Område 1 - Orrstigen 8 + 1
Område 2 - Orrstigen 9 + 10 
Område 3 - Orrstigen 88 + 13
Område 4 - Orrstigen 81 + 82
Område 5 - Orrstigen 19 + 20
Område 6 - Orrstigen 77 + 78
Område 7 - Orrstigen 34 + 35
Område 8 - Orrstigen 71 + 72
Område 9 - Orrstigen 39 + 40
Område 10 - Orrstigen 48 + 42
Område 11 - Orrstigen 54 + 55

191009

Extrastämma 21 oktober 19.00

Den 21/10 klockan 19.00 i Skogsängsskolans matsal är det extrastämma ang. ev. införskaffande av bommar i området för att begränsa trafiken. 

190911

Höststädning 19 oktober 10:00

Varje områdesgrupp ansvarar själva för samordningen av städningen inom sitt område samt att eventuellt skräp forslas bort. Den ansvarige för området ansvarar för att detta fungerar. Sopsäckar och släp kommer att finnas tillgängligt under lördagen.

Den städansvarige antecknar närvaro på städdagen och ser till att vattnet avläses i sitt område och rapporterar dessa uppgifter till kassören eller någon annan i styrelsen senast söndag efter städdagen. De städansvariga blir kallade till ett möte för att få mer information.

Stämman har tidigare beslutat att göra två hushåll städansvariga per år då det varit dålig uppslutning i vissa områden. Nedan listar vi de som är områdesansvariga för respektive område år 2019 och det är det första hushållet i listan som har huvudansvaret och ska se till att någon dyker upp på städmötet som hålls innan och håller i städdagen för sitt område. Om man av någon anledningen inte kan uppfylla sina åtaganden så pratar man med sin granne som också är städansvarig (andra numret på resp. rad i ordningen nedan) och ser till att någon går på mötet och sköter städdagen.

Område 1 - Orrstigen 7 + 8
Område 2 - Orrstigen 91 + 9 
Område 3 - Orrstigen 87 + 88
Område 4 - Orrstigen 18 + 81
Område 5 - Orrstigen 25 + 19
Område 6 - Orrstigen 76 + 77
Område 7 - Orrstigen 33 + 34
Område 8 - Orrstigen 70 + 71
Område 9 - Orrstigen 60 + 39
Område 10 - Orrstigen 47 + 48
Område 11 - Orrstigen 53 + 54

190403

Vårstädning 27 april 10:00

Varje områdesgrupp ansvarar själva för samordningen av städningen inom sitt område samt att eventuellt skräp forslas bort. Den ansvarige för området ansvarar för att detta fungerar. Sopsäckar och släp kommer att finnas tillgängligt under lördagen.

Den städansvarige antecknar närvaro på städdagen och ser till att vattnet avläses i sitt område och rapporterar dessa uppgifter till kassören eller någon annan i styrelsen senast söndag efter städdagen. 

De som av någon anledning inte kan vara med och grovjobba får gärna sköta korvgrillning eller kanske ordna lite fika. Har ni några frågor kan ni kontakta någon av oss i styrelsen eller er områdesansvarige.

Vi grillar korv på vårstädningen ca 12.00-13.00 i stora lekparken i mitten av området.

Stämman beslutade att göra två hushåll städansvariga per år då det varit dålig uppslutning i vissa områden. Nedan listar vi de som är områdesansvariga för respektive område år 2019 och det är det första hushållet i listan som har huvudansvaret och ska se till att någon dyker upp på städmötet som hålls innan och håller i städdagen för sitt område. Om man av någon anledningen inte kan uppfylla sina åtaganden så pratar man med sin granne som också är städansvarig (andra numret på resp. rad i ordningen nedan) och ser till att någon går på mötet och sköter städdagen.

Område 1 - Orrstigen 7 + 8
Område 2 - Orrstigen 91 + 9 
Område 3 - Orrstigen 87 + 88
Område 4 - Orrstigen 18 + 81
Område 5 - Orrstigen 25 + 19
Område 6 - Orrstigen 76 + 77
Område 7 - Orrstigen 33 + 34
Område 8 - Orrstigen 70 + 71
Område 9 - Orrstigen 60 + 39
Område 10 - Orrstigen 47 + 48
Område 11 - Orrstigen 53 + 54

180924

Information ang. ekonomin

Föreningen har idag ingen kassör så är någon intresserad är det bara att höra av er. Kommer det ingen intresseanmälan inom en snar framtid måste vi anlita en revisionsfirma för att sköta ekonomin vilket kommer att kosta en del pengar men något alternativ finns inte. Avsaknaden av kassör tillsammans med en del fel i bokföringsprogrammet gör att vi haft problem med att få ut avier i tid och vi saknar fortfarande bokslutet för 2017. Så fort vi tecknat avtal med en passande firma så kommer vi presentera bokslutet och korrigera ev. fel i programmet. Observera att inget är fel med föreningens ekonomi, den är under kontroll och det finns gott om pengar sparade för framtida investeringar, vi behöver bara få ordning på kassörsrollen så blir allt som vanligt igen!

180923

Höststädning 20 oktober 10:00

Varje områdesgrupp ansvarar själva för samordningen av städningen inom sitt område samt att eventuellt skräp forslas bort. Den ansvarige för området ansvarar för att detta fungerar. Sopsäckar och släp kommer att finnas tillgängligt under lördagen.

Den städansvarige antecknar närvaro på städdagen och ser till att vattnet avläses i sitt område och rapporterar dessa uppgifter till kassören eller någon annan i styrelsen senast söndag efter städdagen. De städansvariga blir kallade till ett möte för att få mer information.

Stämman beslutade att göra två hushåll städansvariga per år då det varit dålig uppslutning i vissa områden. Nedan listar vi de som är områdesansvariga för respektive område år 2018 och det är det första hushållet i listan som har huvudansvaret och ska se till att någon dyker upp på städmötet som hålls innan och håller i städdagen för sitt område. Om man av någon anledningen inte kan uppfylla sina åtaganden så pratar man med sin granne som också är städansvarig (andra numret på resp. rad i ordningen nedan) och ser till att någon går på mötet och sköter städdagen.

Område 1 - Orrstigen 6 + 7
Område 2 - Orrstigen 90 + 91 
Område 3 - Orrstigen 86 + 87
Område 4 - Orrstigen 17 + 18
Område 5 - Orrstigen 24 + 25
Område 6 - Orrstigen 75 + 76
Område 7 - Orrstigen 32 + 33
Område 8 - Orrstigen 69 + 70
Område 9 - Orrstigen 59 + 60
Område 10 - Orrstigen 46 + 47
Område 11 - Orrstigen 52 + 53

180530

Fakturan för juni är försenad pga det försenade bokslutet vilket har inneburit att vi inte haft tillgång till datorn vi använder.

Troligast gör vi juni till den avgiftsfria månaden och nästa faktura kommer då i juli men mer info om det kommer närmsta dagarna.

180524

Arbetet med nya skyltar i området är i stort sett klart och kvar är bara reflexstolpar vid de fasta farthindren.

Observera hastighetsbegränsningen på 10 km/tim, begränsa trafiken inom området och parkera ej inom densamma då det primärt är en gång- och cykelväg!

180411

Vårstädning 21 april 10:00

Varje områdesgrupp ansvarar själva för samordningen av städningen inom sitt område samt att eventuellt skräp forslas bort. Den ansvarige för området ansvarar för att detta fungerar. Sopsäckar och släp kommer att finnas tillgängligt under lördagen.

Den städansvarige antecknar närvaro på städdagen och ser till att vattnet avläses i sitt område och rapporterar dessa uppgifter till kassören eller någon annan i styrelsen senast söndag efter städdagen. De städansvariga har blivit kallade till ett möte för att få mer information.

De som av någon anledning inte kan vara med och grovjobba får gärna sköta korvgrillning eller kanske ordna lite fika. Har ni några frågor kan ni kontakta någon av oss i styrelsen eller er områdesansvarige.

Vi grillar korv på vårstädningen ca 12.00-13.00 i stora lekparken i mitten av området.

Stämman beslutade att göra två hushåll städansvariga per år då det varit dålig uppslutning i vissa områden. Nedan listar vi de som är områdesansvariga för respektive område år 2018 och det är det första hushållet i listan som har huvudansvaret och ska se till att någon dyker upp på städmötet som hålls innan och håller i städdagen för sitt område. Om man av någon anledningen inte kan uppfylla sina åtaganden så pratar man med sin granne som också är städansvarig (andra numret på resp. rad i ordningen nedan) och ser till att någon går på mötet och sköter städdagen.

Område 1 - Orrstigen 6 + 7
Område 2 - Orrstigen 90 + 91 
Område 3 - Orrstigen 86 + 87
Område 4 - Orrstigen 17 + 18
Område 5 - Orrstigen 24 + 25
Område 6 - Orrstigen 75 + 76
Område 7 - Orrstigen 32 + 33
Område 8 - Orrstigen 69 + 70
Område 9 - Orrstigen 59 + 60
Område 10 - Orrstigen 46 + 47
Område 11 - Orrstigen 52 + 53

Våren 2017, när vi införde systemet med två hushåll som hjälps åt varav den ena har huvudansvaret, var vi tvungna att bryta och börja vid något husnummer för att sedan flytta fram allt ett husnummer per år. Tidigare lades ansvaret ut beroende på om "någon inte varit på ett tag eller inte" och därför kan en del uppleva att de får vara det ofta nu i början men det kommer att jämna ut sig när systemet varit igång ett tag och det bara rullar på. 

171031

Det har utförts lite jobb i området som är beställda av styrelsen och vissa enligt önskemål från ett av våra områden.

Brunnen framför garagelänga 2 har förstärkts så den tål biltrafik.

En sandlåda har ställts mellan hus 91 och 1 för sandning av backen vintertid.

En gångväg i grus har anlagts mellan garagelänga "9" och berget då många använder den stigen naturligt.

Ett dräneringsrör har grävts ner vid brunnen framför hus 56 då de haft översvämningar vid kraftigt regn.

Jorden som grävdes upp för släpvagnsparkeringen har tagits bort.

Enligt önskemål från det området så har lite förändringar utförts på berget mellan grushögen och släpvagnsparkeringen.

I övrigt så har vi kommit igång med lampbyten på garagens utsida men då elen är i sämre skick än förväntat tar det lite längre tid än vi trott att genomföra förändringen.

170903

Höststädning 21 oktober 10:00 och innan dess städmöte vid eken 2 oktober 18.00

Varje områdesgrupp ansvarar själva för samordningen av städningen inom sitt område. Släp hyres av föreningen och kommer att köras av en person i styrelsen och varje område får lasta på sina säckar och åka med för att tömma dem. Den ansvarige för området ansvarar för att detta fungerar. Sopsäckar och släp kommer att finnas tillgängligt under lördagen enligt ovan.

Den städansvarige antecknar närvaro på städdagen och ser till att vattnet avläses i sitt område och rapporterar dessa uppgifter till kassören senast söndag efter städdagen. De städansvariga blir kallade till ett möte för att få mer information.

Har ni några frågor kan ni kontakta er områdesansvarige först och främst och kan de inte svara på frågorna så kontakta någon i styrelsen.

Stämman beslutade att göra två hushåll städansvariga per år då det varit dålig uppslutning i vissa områden. Nedan listar vi de som är områdesansvariga för respektive område år 2017 och det är det första hushållet i listan som har huvudansvaret och ska se till att någon dyker upp på städmötet som hålls innan och håller i städdagen för sitt område. Om man av någon anledningen inte kan uppfylla sina åtaganden så pratar man med sin granne som också är städansvarig och ser till att någon går på mötet och sköter städdagen.

Område 1 - Orrstigen 5 + 6
Område 2 - Orrstigen 89 + 90 
Område 3 - Orrstigen 85 + 86
Område 4 - Orrstigen 16 + 17
Område 5 - Orrstigen 23 + 24
Område 6 - Orrstigen 74 + 75
Område 7 - Orrstigen 35 + 32
Område 8 - Orrstigen 68 + 69
Område 9 - Orrstigen 58 + 59
Område 10 - Orrstigen 45 + 46
Område 11 - Orrstigen 51 + 52

170711

Varje hushåll ska se till att klippa gräs, hålla undan ogräs och se till att det ser trevligt ut i respektive städområde och det är städområdesansvarige som ska se till att detta sköts. De hushåll som har häckar, växter eller träd som växer mot allmänningar och vägar ska själva se till att de klipps ner så de inte når ut över tomtgränsen och detta är extra viktigt vid vägar då det försämrar sikten inom området och ökar risken för olyckor. 

170613

Ställ inga sopor eller soppåsar utanför sopkärlen om de skulle vara fulla. Föreningen har 3 ställen att kasta sopor i så gå till nästa om ett skulle vara fullt.

170510

Info ang. laddning av el- eller hybridbilar i garagen (gäller även husbil, husvagn och annat som drar kontinuerlig ström).

Det är inte tillåtet att ladda dessa i garagen då den befintliga elen inte är dimensionerad för det men föreningen har för avsikt att se över detta de kommande åren. För att kunna ladda en el- eller hybridbil tills en enhetlig lösning finns på plats så kan man dra ny el med hjälp av en behörig elektriker och stå för kostnaden själv. Innan detta görs måste styrelsen kontaktas och en bedömning av den berörda elen måste göras. Om elen skulle nå sin maxbegränsning på en elfas (t.ex. att samtliga 10 i ett stort garage vill kunna ladda) så tas all möjlighet till laddning bort då det är svårt att få det rättvist annars. En schablonsumma på som lägst 200:-/månad kommer att läggas på den som väljer att införskaffa denna typ av lösning för att täcka ökande elkostnader men den kan öka beroende på elpriserna i allmänhet.

170403

Vårstädning 22 april 10:00

Varje områdesgrupp ansvarar själva för samordningen av städningen inom sitt område samt att eventuellt skräp forslas bort. Den ansvarige för området ansvarar för att detta fungerar. Sopsäckar och släp kommer att finnas tillgängligt under lördagen.

Den städansvarige antecknar närvaro på städdagen och ser till att vattnet avläses i sitt område och rapporterar dessa uppgifter till kassören senast söndag efter städdagen. De städansvariga har blivit kallade till ett möte för att få mer information.

De som av någon anledning inte kan vara med och grovjobba får gärna sköta korvgrillning eller kanske ordna lite fika. Har ni några frågor kan ni kontakta någon av oss i styrelsen eller er områdesansvarige.

Vi grillar korv på vårstädningen ca 12.00-13.00 i stora lekparken i mitten av området.

Stämman beslutade att göra två hushåll städansvariga per år då det varit dålig uppslutning i vissa områden. Nedan listar vi de som är områdesansvariga för respektive område år 2017 och det är det första hushållet i listan som har huvudansvaret och ska se till att någon dyker upp på städmötet som hålls innan och håller i städdagen för sitt område. Om man av någon anledningen inte kan uppfylla sina åtaganden så pratar man med sin granne som också är städansvarig och ser till att någon går på mötet och sköter städdagen.

Område 1 - Orrstigen 5 + 6
Område 2 - Orrstigen 89 + 90 
Område 3 - Orrstigen 85 + 86
Område 4 - Orrstigen 16 + 17
Område 5 - Orrstigen 23 + 24
Område 6 - Orrstigen 74 + 75
Område 7 - Orrstigen 35 + 32
Område 8 - Orrstigen 68 + 69
Område 9 - Orrstigen 58 + 59
Område 10 - Orrstigen 45 + 46
Område 11 - Orrstigen 51 + 52

170324

Ang. fiber i föreningen

Det är många företag som kontaktar boende i föreningen och erbjuder fiber till bra pris och lovar mycket men ingen ska/får teckna sådana avtal själva utan om vi ska dra in fiber så görs detta för samtliga 91 hushåll efter ett gemensamt beslut.

Om någon skulle teckna ett sådant avtal kommer föreningen inte godkänna några ingrepp på föreningens mark då allt sådant medför kostnader och, som sagt, ska vi dra in fiber gör vi det gemensamt så vi får bästa möjliga pris och minsta möjliga ingrepp på föreningens mark.

Vårt avtal med Com Hem är så pass ekonomiskt förmånligt med den gruppavtalsrabatt vi har att det än så länge inte funnits anledning att dra in fiber för att ersätta det. 

Dessutom är internethastigheten och TV-innehållet minst lika bra (om inte bättre) än vad som erbjuds via fiber för samma kostnader.

170321

Laddning av elbil i garagen

Tills vidare är det inte tillåtet att ladda elbilar (eller annat som kräver konstantström) i garagen.

Detta då elen i garagen inte är dimensionerad för detta, det finns inget sätt att mäta den faktiska förbrukningen för enskilda användare samt att det inte finns en branschstandard spikad för hur detta ska se ut.

Föreningen har för avsikt att ta fram en plan för att åtgärda detta men då det är en stor investering samt omständigheter vi inte rår över (branschstandarder) så kommer det ta tid.

170320

Våra avlopp

Vi har fått anlita en spolbil för att spola rent i rören då det varit stopp i hushållsavloppen i en länga.

Vid det tillfället hittades tops, tamponger, en galge, frityrolja och massor med annat som inte hör hemma i avloppen och som gör att det blir stopp i dem.

För att undvika detta framöver så spola bara ner det som är normalt att spola ner i avloppen, d.v.s. toapapper i toaletterna och en liten del matrester i köket, resten kastas i hushållssoporna.

Oljor som används vid matlagning är den enskilt största anledningen till att det blir stopp i rören och ska inte spolas ner i avloppet. Häll den i ett använt mjölkpaket med kork och ta den till de bemannade återvinningsstationerna eller töm den på er gräsmatta eller rabatt så bryts den ner av naturen då de är organiska.

Föreningens egen startbild

Kalender

Inget att visa...