Orrstigen

Rönninge, Stockholm

Aktuell information från styrelsen

170613

Ställ inga sopor eller soppåsar utanför sopkärlen om de skulle vara fulla. Föreningen har 3 ställen att kasta sopor i så gå till nästa om ett skulle vara fullt.

170510

Info ang. laddning av el- eller hybridbilar i garagen (gäller även husbil, husvagn och annat som drar kontinuerlig ström).

Det är inte tillåtet att ladda dessa i garagen då den befintliga elen inte är dimensionerad för det men föreningen har för avsikt att se över detta de kommande åren. För att kunna ladda en el- eller hybridbil tills en enhetlig lösning finns på plats så kan man dra ny el med hjälp av en behörig elektriker och stå för kostnaden själv. Innan detta görs måste styrelsen kontaktas och en bedömning av den berörda elen måste göras. Om elen skulle nå sin maxbegränsning på en elfas (t.ex. att samtliga 10 i ett stort garage vill kunna ladda) så tas all möjlighet till laddning bort då det är svårt att få det rättvist annars. En schablonsumma på som lägst 200:-/månad kommer att läggas på den som väljer att införskaffa denna typ av lösning för att täcka ökande elkostnader men den kan öka beroende på elpriserna i allmänhet.

170403

Vårstädning 22 april kl: 10:00

Varje områdesgrupp ansvarar själva för samordningen av städningen inom sitt område samt att eventuellt skräp forslas bort. Den ansvarige för området ansvarar för att detta fungerar. Sopsäckar och släp kommer att finnas tillgängligt under lördagen.

Den städansvarige antecknar närvaro på städdagen och ser till att vattnet avläses i sitt område och rapporterar dessa uppgifter till kassören senast söndag efter städdagen. De städansvariga har blivit kallade till ett möte för att få mer information.

De som av någon anledning inte kan vara med och grovjobba får gärna sköta korvgrillning eller kanske ordna lite fika. Har ni några frågor kan ni kontakta någon av oss i styrelsen eller er områdesansvarige.

Vi grillar korv på vårstädningen ca 12.00-13.00 i stora lekparken i mitten av området.

Stämman beslutade att göra två hushåll städansvariga per år då det varit dålig uppslutning i vissa områden. Nedan listar vi de som är områdesansvariga för respektive område år 2017 och det är det första hushållet i listan som har huvudansvaret och ska se till att någon dyker upp på städmötet som hålls innan och håller i städdagen för sitt område. Om man av någon anledningen inte kan uppfylla sina åtaganden så pratar man med sin granne som också är städansvarig och ser till att någon går på mötet och sköter städdagen.

Område 1 - Orrstigen 5 + 6
Område 2 - Orrstigen 89 + 90 
Område 3 - Orrstigen 85 + 86
Område 4 - Orrstigen 16 + 17
Område 5 - Orrstigen 23 + 24
Område 6 - Orrstigen 74 + 75
Område 7 - Orrstigen 35 + 32
Område 8 - Orrstigen 68 + 69
Område 9 - Orrstigen 58 + 59
Område 10 - Orrstigen 45 + 46
Område 11 - Orrstigen 51 + 52

170324

Ang. fiber i föreningen

Det är många företag som kontaktar boende i föreningen och erbjuder fiber till bra pris och lovar mycket men ingen ska/får teckna sådana avtal själva utan om vi ska dra in fiber så görs detta för samtliga 91 hushåll efter ett gemensamt beslut.

Om någon skulle teckna ett sådant avtal kommer föreningen inte godkänna några ingrepp på föreningens mark då allt sådant medför kostnader och, som sagt, ska vi dra in fiber gör vi det gemensamt så vi får bästa möjliga pris och minsta möjliga ingrepp på föreningens mark.

Vårt avtal med Com Hem är så pass ekonomiskt förmånligt med den gruppavtalsrabatt vi har att det än så länge inte funnits anledning att dra in fiber för att ersätta det. 

Dessutom är internethastigheten och TV-innehållet minst lika bra (om inte bättre) än vad som erbjuds via fiber för samma kostnader.

170321

Laddning av elbil i garagen

Tills vidare är det inte tillåtet att ladda elbilar (eller annat som kräver konstantström) i garagen.

Detta då elen i garagen inte är dimensionerad för detta, det finns inget sätt att mäta den faktiska förbrukningen för enskilda användare samt att det inte finns en branschstandard spikad för hur detta ska se ut.

Föreningen har för avsikt att ta fram en plan för att åtgärda detta men då det är en stor investering samt omständigheter vi inte rår över (branschstandarder) så kommer det ta tid.

170320

Våra avlopp

Vi har fått anlita en spolbil för att spola rent i rören då det varit stopp i hushållsavloppen i en länga.

Vid det tillfället hittades tops, tamponger, en galge, frityrolja och massor med annat som inte hör hemma i avloppen och som gör att det blir stopp i dem.

För att undvika detta framöver så spola bara ner det som är normalt att spola ner i avloppen, d.v.s. toapapper i toaletterna och en liten del matrester i köket, resten kastas i hushållssoporna.

Oljor som används vid matlagning är den enskilt största anledningen till att det blir stopp i rören och ska inte spolas ner i avloppet. Häll den i ett använt mjölkpaket med kork och ta den till de bemannade återvinningsstationerna eller töm den på er gräsmatta eller rabatt så bryts den ner av naturen då de är organiska.

161026

OBS! Viktigt ang. föreningens ekonomi!

Föreningen har haft mycket utgifter i samband med bl.a. reparationer senaste tiden och tre större fakturor finns/är på väg in så det är av yttersta vikt att SAMTLIGA HUSHÅLL betalar föreningsavgiften i tid!

160914

Höststädning 22 oktober kl: 10:00

Varje områdesgrupp ansvarar själva för samordningen av städningen inom sitt område samt att eventuellt skräp forslas bort. Den ansvarige för området ansvarar för att detta fungerar. Sopsäckar kommer att finnas och släp kommer att finnas tillgängligt under lördag.

Varje område ska även göra en avläsning av vattnet och dessa uppgifter ska lämnas till kassör (87) senast söndag efter städdagen. 

Områdesansvarig kommer att ta närvaro.  Har ni några frågor kan ni kontakta någon av oss i styrelsen eller er områdesansvarige.

Nedan listar vi de som är områdesansvariga för respektive område år 2016:

Område 1 Olsen Orrstigen 4
Område 2 Palmerstedt Orrstigen 12
Område 3 Orrstigen
Område 4 Moretti-Somp Orrstigen 81
Område 5 Thylin Orrstigen 22?
Område 6 Ekman Orrstigen 28
Område 7 Orrstigen
Område 8 Johanzon-Eriksson Orrstigen 66
Område 9 Wiberg-Jansson Orrstigen 58
Område 10 Lindh Orrstigen 44
Område 11 Thörn Orrstigen 50

160714

Husvagnar får endast stå på parkeringen under kortare tid vid behov. Bilar som inte kan köras/framföras pga olika orsaker ställs i garaget så ingen parkeringplats tas upp permanent. 

 

Bifogade dokument