Orrstigen

Rönninge, Stockholm

Till höger samlar vi alla aktuella dokument som du kan ha nytta av.

Områdeskartan anger de städområden som hela området är indelad i. Detta för skötsel av kommunikationstomten se detaljerad information under "Om gräsklippning".

Stadgar - detta är föreningens stadgar.

Meddelande om avflyttning ska göras vid ägarbyte och dokumentet ska lämnas till någon av styrelsemedlemmarna.

Ordningsregler för garage - detta då föreningen äger garagen.

Vid köp av tomt - gäller er som friköpt er tomt.

Information för nyinflyttade - vid utskrift - finns samma information under fliken "Nyinflyttad?" 

Områdesindelning -  Våra olika städ/gräsklippningsområden.

Områdesindelning garageelen - På vilka mätare de olika garagen hör ihop med.