Orrstigen

Rönninge, Stockholm

Ekonomiska Föreningen Orren i Salem

Föreningen
Föreningen är en ekonomisk förening med organisationsnummer 715600-2037. Den bildades 19700108.

Adress till föreningen
Ekonomiska Föreningen Orren i Salem
Box 1031
144 21 Rönninge

Mejladress till föreningen/kontakt med styrelsen
orrstigen.se@gmail.com

Ändamål
Att förvärva och förvalta tomträtten till fastigheten i Salems kommun, att underhålla bl.a. därpå befintliga garage, ledningar och övriga för medlemmarna gemensamma anordningar, att svara för leverans av kallvatten till medlemmarna, att ombersörja det yttre underhållet av samtliga byggnader på fastigheterna samt träffa anordningar för medlemmarnas behov av gemensam fastighetsservice.

Räkenskapår
0101-1231

Tid för stämma
Ordinarie stämma ska hållas före mars månads utgång.

Antal medlemmar
Det finns 91 medlemmar.

Övrig information
I menyn till höger under allmänt ligger mer utförlig information om föreningen.

TV
Vi har Com Hem som leverantör av TV och bredband. Analogt grundutbud av TV-kanaler och 50Mbit/s bredand ingår i avgiften.

Föreningens egen startbild