Orrstigen

Rönninge, Stockholm

De gemensamma ytorna som ligger utanför tomterna ska gemensamt skötas av oss alla enligt den områdesindelning som finns, karta finns till höger.

Gräset ska klippas, buskar ska klippas och ansas och lekparkerna ska rensas från ogräs m.m.

Vi är gemensamt ansvariga för att se till att detta fungerar och det bygger på att alla ställer upp och kommer överens. 

Om det inte funkar med klippningen i området så får man skapa ett schema eller liknande efter samråd med övriga i städområdet.

Nycklar till föreningsgaraget finns hos samtliga i styrelsen.

Varje gång när du har använt gräsklipparen:

FYLL PÅ TANKEN

RENGÖR GRÄSKLIPPAREN

KOLLA OLJAN

Om bensinen eller oljan är slut, köp mer och lämna kvittot till kassören.

Glöm inte skriva ditt namn, bank och kontonummer på baksidan av kvittot. 

Om det händer att gräsklipparen blir skadad under användning, meddela detta direkt till den du lånat nyckeln av.

Dessa gräsklippare ska i första hand användas till att klippa de gemensamma ytorna med. Om man vill klippa sin egen gräsmatta är det en förutsättning att man är delaktig och klipper de gemensamma ytorna i sitt städområde och står för den bensinkostnaden själv.  

 

 

 

 

Föreningens egen startbild

Bifogade dokument