Orrstigen

Rönninge, Stockholm

Städdagarna vår och höst 

Varje områdesgrupp ansvarar själva för samordningen av städningen inom sitt område samt att eventuellt skräp forslas bort. Den ansvarige för området ansvarar för att detta fungerar. Sopsäckar kommer att finnas och släp kommer att finnas tillgängligt under lördag.

Varje område ska även göra en avläsning av vattnet och dessa uppgifter ska lämnas till kassören senast söndag efter städdagen. De städansvariga blir kallade inför varje städdag till ett möte för att få lite mer information.

Områdesansvarig kommer att ta närvaro. Ni som, av någon anledning, inte kan vara med och grovjobba får gärna sköta korvgrillning eller kanske ordna lite fika. Har ni några frågor kan ni kontakta någon av oss i styrelsen eller er områdesansvarige.

På vårstädningen grillar vi korv i stora lekparken i mitten av området vid 12.00

Nedan listar vi de som är områdesansvariga för respektive område år 2017

Område 1 - Orrstigen 5 + 6
Område 2 - Orrstigen 89 + 90
Område 3 - Orrstigen 85 + 86
Område 4 - Orrstigen 16 + 17
Område 5 - Orrstigen 23 + 24
Område 6 - Orrstigen 74 + 75
Område 7 - Orrstigen 35 + 32
Område 8 - Orrstigen 68 + 69
Område 9 - Orrstigen 58 + 59
Område 10 - Orrstigen 45 + 46
Område 11 - Orrstigen 51 + 52

Områdesansvarig

Du som är områdesansvarig är samordnare för ditt område på städdagarna samt ansvarar för att området sköts om under hela perioden du är områdesansvarig vad gäller gräsklippning, skötsel av lekparkerna, ansning av buskarna och allt i övrigt som behövs göras inom området för att det ska se välskött ut inklusive häckar och träd som tillhör de boende.

 

 

 

 

 

Föreningens egen startbild

Bifogade dokument