Orrstigen

Rönninge, Stockholm

Ordningsregler i området

 

Vi är 91 hushåll som alla har samma skyldigheter och rättigheter och då vi bor i ett tätbebyggt område är det viktigt att vi alla respekterar varandra och försöker att följa de regler som finns och av respekt också försöker iaktta allmänt vett och etikett.

Då föreningen har städdag två gånger per år behöver det finnas städansvariga som ser till att det sköts samt läser av vattnet för respektive område och det är inte frivilligt utan ingår i skyldigheterna som boende i vår förening och tillsätts enligt ett rullande schema per område.

Eldning bör inte ske på tomten då det kan osa och sprida ovälkommen aska till grannar. 

Bilen får ej tvättas/sköljas inom området då det inte finns någon reningsanläggning, se kommunens hemsida för mer information. 

Renovering, gräsklippning och andra ihållande höga ljud bör inte förekomma för sent eller för tidigt. Vi rekommenderar därför att man ska vara varsam med detta inom dessa tidsintervall: vardagar innan kl: 07.00 och efter kl: 21.00, helgdagar innan kl: 09.00 och efter kl: 22.00. 

Hundbajs ska plockas upp på en gång och kastas i anvisade kärl och katter ska hållas under uppsikt så de inte gör sina behov i föreningens sandlådor eller på andras tomter.

Fimpar, snus och övrigt skräp ska kastas i soptunnor eller tas med hem och kastas för att undvika nedskräpning i området.

Soptunnorna: Endast hushållsavfall, övrigt ska kastats vid de återvinningsstationer kommunen har. Sopsortera i största möjliga mån, både för natur och utrymmet i sopkärlen. Är det fullt i en soptunna så gå till nästa, det får INTE lämnas sopor utanför då skatorna river upp soppåsarna och innehållet sprids i området. Det lockar också till sig gnagare såsom möss och råttor.

När det gäller avloppen så spola inte ner sådant som inte hör hemma där då det orsakar stopp vilket innebär kostnader för föreningen. Toapapper och en liten del matrester är OK men allt annat, t.ex. tops, tamponger, plast och oljor m.m., ska kastas i hushållssoporna eller sorteras på kommunens återvinningstationer. För oljor är det kommunens bemannade återvinningstation som gäller. Oljor är den enskilt största boven som orsakar stopp i rören så  undvik att spola ner stora mängder av sådant i avloppen.

Klipp häckar, buskar och träd i området. Dels för sikt inom området och dels för snöröjningen som måste kunna åka nära kanterna obehindrat. De står inte för kostnaderna om de åker på häckar och grenar som hänger utanför tomtgräns. Häckar, buskar och träd ska alltid vara innanför tomtens gräns så ingen annan störs av dem.

Om frågor eller problem uppstår så prata i första hand med de berörda direkt för att reda ut detta. De flesta sakerna går att lösa bara man pratar med varandra på ett respektfullt sätt.

För kontakt med styrelsen, maila föreningens e-postadress (orrstigen.se@gmail.com) eller prata med oss direkt vid tillfälle. Kom ihåg att skriva vem det kommer ifrån, anonyma brev, mail eller telefonsamtal kommer styrelsen inte att behandla.

För regler kring garage, parkering och trafik, se dokumentet ”Regler för garage, parkering samt trafik i området”.

Med hopp om vi alla vill visa varandra hänsyn och få ett trivsamt område! 

 

/Styrelsen