Orrstigen

Rönninge, Stockholm

Nya och gamla husägaren läser gemensamt av vattnet, noterar mätarställning och datum för avläsning och ger den till kassören i styrelsen.

Månadsavgiften delas inte om avflyttning sker vid annan tidpunkt än vid månadsskifte, avgiften går då till gamla ägaren och ni får då inbördes komma överens om delning.

Vid frågor om vattenavläsning kontakta styrelsen.

Föreningens egen startbild

Bifogade dokument