Orrstigen

Rönninge, Stockholm

Styrelse verksamhetsåret 2016

 

Ordförande: Johan Strandberg (90)

Ansvarsområden: Hemsidan, snöröjning, sopskåp/avlopp och gatubelysning

 

Kassör: Vakant

Ansvarsområden: Ekonomi, försäkringar, Comhem, elavtal, fakturor och vatten

 

Sekreterare: Sanna Jansson Wiberg (58)

Ansvarsområden: Städdagar, lekplatser, utskick och protokoll

 

Ledamot: Marko Vellonen (72)

Ansvarområden: Hemsidan, städdagar och gräsklippare

 

Ledamot: Ann-Cathrin Nygren (71)

Ansvarområden: Lekplatser och garage/parkeringar/vägar

 

Ledamot: Bengt Andersson (55)

Ansvarsområden: Städdagar och gräsklippare

 

Ledamot: Ronny Frisk (45)

Ansvarsområden: Snöröjning, garage/parkeringar/vägar, städdagar och gräsklippare

 

Ledamot: Joakim Persson (43)

Ansvarsområden: Snöröjning, sopskåp/avlopp och gatubelysning

 

Revisorer: Magnus Ekman och Berta Norell

 

 

 

Föreningens egen startbild