Orrstigen

Rönninge, Stockholm

KÖP AV TOMT

Gäller de av er som friköpt tomt.

I samband med tomtköp undertecknades två avtal av och vilka ni återfått ett från Stockholm Stad. Ett av dessa avtal ska styrelsen arkivera.

Det avtal styrelsen vill ha börjar med följande text;

AVTAL

Angående dödning samt nyinteckning av servitut

1.      Fastighetsägaren och föreningen överenskommer härmed osv.

 

Lämna detta avtal till någon av följande styrelsemedlemmar

·         Mario Fischer

·         Björn Pettersson