Brf Ottarsgården

Uppsala

Brandvarnare

Föreningen rekommenderar att du en brandvarnare per rum. Dessutom bör det finnas minst en brandsläckare och brandfilt i din lägenhet.

Brandsäkring

Du får inte ställa brännbart material i trappuppgångarna, det får även inte ställas större föremål som begränsar framkomligheten. Anledningarna är att föreningen vill minska risken för brand samt underlätta för brandkåren vid en eventuell brand.

Källardörrar

Tänk på att stänga dörrar efter dig, det är enkelt för utomstående att ta sig in och stjäla. Om en dörr inte går att stänga kontakta vår vicevärd omgående.