Brf Ottarsgården

Uppsala

Facebookgrupp

Föreningen har en facebookgrupp, Brf Ottarsgården, syftet med gruppen är att uppmuntra och möjliggöra kontakt mellan medlemmarna i föreningen på ett trevligt och informellt sätt. Här kan vi diskutera intressanta frågor, bjuda in till trivselkvällar, låna ut saker etc. etc. Det är du som medlem som sätter gränserna för vad vi kan göra här. Hemsidan är den officiella kanalen för information från styrelsen till medlemmarna, men denna grupp fungera som ett komplement för mindre formella ärenden.

Hur går jag med i gruppen?
Kontakta en av oss i styrelsen så lägger vi till dig i gruppen.