Brf Ottarsgården

Uppsala

GDPR


Mot bakgrund av den nya EU: s allmänna databeskrivningsförordningen 2016/679 (GDPR), som träder i kraft den 25 maj 2018, vill vi ge dig viss information om de uppgifter vi behandlar för att skicka information till dig.

Alla personuppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagar.


De typer av data vi samlar in

Vi samlar in vissa personuppgifter om dig. "Personliga data" är data som kan användas för att identifiera dig eller information som kan härröras till dig.

Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller till oss, när du skapar en inloggning på föreningens hemsida, kommunicerar med oss via hemsidans meddelandesystem. Uppgifterna vi samlar inkluderar ditt namn, användarnamn, e-postadress, lägenhetsnummer, adress och telefonnummer.

Hur använder vi data vi samlar in och lagrar

Vi använder de personuppgifter vi samlar in för att: - Skicka dig och ta emot information. - Bokning av tvättstugan via hemsidan ska vara möjlig. - Delta i information från styrelsen och årsmöten

Vi säljer inte, hyr ut, distribuerar eller på annat sätt gör dina personuppgifter tillgängliga för tredje part. Vi kan dock dela information med vår förvaltare för de ändamål som anges nedan.

Skäl för användning av dina personuppgifter

När vi behandlar personuppgifter för de ändamål som förklaras i det här meddelandet använder vi oss av våra legitima intressen när det gäller att kommunicera med dig som en kontaktperson om verksamheten och föreningsärenden. Vi anser att våra legitima intressen följer lagen och de rättsliga rättigheterna och friheterna i våra kontakter.

Hur vi delar informationen vi samlar in

Endast de personer som behöver behandla personuppgifter för ovan nämnda ändamål har tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan behöva dela dina personuppgifter med vår förvaltare som vi är kontaktpersoner för. Vi kan också behöva låta vår förvaltare få tillgång till dina personuppgifter när de utför tjänster för oss, främst för att upprätthålla och stödja våra system.

Lagring

Dina personuppgifter sparas för angivna ändamål som nämnts ovan så länge du fortsätter vara yrkesmässig kontakt till oss, med grund i din yrkesroll. Du kan när som helst välja att avregistrera dig och i samband med det så upphör vi med databehandling för ovan angivna ändamål och tar bort dina personuppgifter från vårt register.

Säkerhet

Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förluster och att skydda mot obehöriga personers tillgång. Vi granskar regelbundet våra säkerhetspolicyer och rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade.

Dina val och rättigheter

Du är alltid välkommen att höra av dig med dina frågor och funderingar. Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och kan begära en kopia. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter om dig korrigerade och du kan i vissa fall be oss att radera dina personuppgifter. Observera att begränsningen eller raderingen av dina personuppgifter kan innebära att vi inte kommer att kunna tillhandahålla de meddelanden och inbjudningar som beskrivs ovan. Du har också rätt att ta emot dina personuppgifter i maskinläsbar form och överföra data till en annan part som ansvarar för databehandling.

Du kan när som helst välja att avregistrera dig och i samband med det så upphör vi databehandling för ovan angivna ändamål och tar bort dina personuppgifter från vårt register. Om du önskar att avregistrera dig, returnera detta mail till oss.

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Datainspektionen, som är regulatorn för vår behandling av personuppgifter.