Brf Ottarsgården

Uppsala

Lägenhetsinformation


TV
Varje lägenhet har rätt/tillgång till en TV-box via Telenor, och ett grundutbud finns att använda. Om din lägenhet inte har en tv-box får du kontakta Telenor så skickar dom en ny tv-box till dig.
Telenor kundservice: 020-22 22 22

Bredband
Telenor (fd. Bredbandsbolaget) 100/10 bredband ingår i månadsavgiften). Uttaget finns i lägenheten, du får skaffa din egen wi-fi router för att få det trådlöst alternativt hyra en från bredbandsleverantören.
Telenor kundservice: 020-22 22 22

El
Du ansvarar för din egen el, glöm därför inte att skaffa ett elavtal. Elmätare finns i varje trappuppgång och våningsplan. Varje lägenhet har en egen el-central i lägenheten med automatsäkringar.

Värme
Vattenburen uppvärmning ingår i månadsavgiften. Elementen är utrustade med en dynamisk termostat vilket betyder att den automatiskt förändrar elementens värmeutslag efter det centrala värmesystemet, därmed behöver du aldrig vrida reglaget på elementen.

Tänk däremot på att lufta elementen med jämna mellanrum.

Vatten
Vatten ingår i månadsavgiften, men vi vill uppmana alla att tänka på miljön och att inte använda vatten i onödan.

Ventilation
Fastigheten förlitar sig på självdragssystem, principen för självdrag är enkel, den varma luften inomhus stiger uppåt och försvinner ut ur huset via luftkanaler, vilket skapar ett undertryck i byggnaden. Tack vare undertrycket sugs ny luft in utifrån, den nya luften kommer in via otätheter i huset såsom fönster och dörrar. Ju större temperaturskillnader det är mellan ute- och inneluften, desto större luftmängder omsätts.

Vid byte av tätningslister runt fönster och dörrar tänk på att det behöver kvarstå ett drag, förslagsvis täta inte helt på den övre sidan av fönster och dörrar.

Eldning
Under revidering…