Brf Ottarsgården

Uppsala

Ordningsregler

Det åligger fastighetens boende:

1. Att inte belamra trappor eller källargångar med packlårar, cyklar, barnvagnar, dörrmattor och dylikt. Cyklar skall placeras i befintliga ställ och ej mot husets inner- eller ytterväggar.

2
a. Att inte piska mattor på balkongerna. Dessa får dock användas för vädring och borstning av gångkläder.
b. Att inte piska mattor eller kläder på gården före klockan 8 på morgonen eller efter klockan 8 på kvällen.

3
a. Att inte hålla större kalas på gården utan att ha underrättat vicevärden.
b. Att efter användning av trädgårdsmöbler alltid ställa tillbaka dem på deras platser.

4
a. Att aldrig klampa eller tala högt i trapporna, eller slå i trapphusens dörrar.
b. Att inte spela musik högt eller på annat sätt vara högljudd i lägenheten mellan klockan 22:00 på kvällen och 7.00 på morgonen. I enstaka fall kan undantag göras efter överenskommelse med alla närboende.
c. Att inte fylla eller tömma badkar eller duscha mellan klockan 22:30 på kvällen och 6.00 på morgonen. 

5. Att vara aktsam om och väl vårda föreningens egendom.

6. Att vid upptäckt av ohyra eller skada inom fastigheten omedelbart underrätta vicevärden eller styrelsen.

7. Att underrätta vicevärden eller styrelsen så tidigt som möjligt inför en tilltänkt lägenhetsöverlåtelse.

8
a. Att inte varaktigt sätta egna namnskyltar, anslag eller prydnader på lägenheternas ytterdörrar. Undantag utgör texten "Ingen reklam tack", som får sättas med dymoremsa på brevinkastets ram.
b. Att inte sätta upp skyltar eller anslag annorstädes inom fastigheten utan vicevärdens medgivande.

9. Att inte sätta upp markiser, balkongskärmar eller blomlådor som syns från gård eller gata utan att styrelsen godkänt dem till form och färg.

10. Att i övrigt iaktta sådan ordning att trevnad och nattro ej störs för övriga inom fastigheten boende.