Brf Raden

Malmö, Skåne

 

POLICY FÖR ANDRAHANDSUTHYRNING I BRF RADEN 
Att bo i en bostadsrätt till skillnad från att bo i en hyresrätt innebär att bostadsrättshavaren ansvarar för sin lägenhet och det oavsett om den hyrs ut eller inte.
Detta innebär att bostadsrättshavarna skall hjälpas åt att tillvarata föreningen och dess fastigheters intressen.

Ett medlemskap medför därför ett ansvar att sköta och driva den fastighet som vi alla gemensamt äger. Det är svårt att utöva det ansvaret om man inte själv bor i föreningens hus, och istället hyr ut lägenheterna i andra hand. Ju fler som hyr ut i andra hand, ju svårare blir det att sköta fastigheten.

DEFINITION 
Som andrahandsupplåtelse räknas bostadsrättshavarens uthyrning oavsett ersättning eller inte. All andrahandsuthyrning skall godkännas av styrelsen.

OBSERVERA ATT 
Den som utan tillstånd hyr ut sin bostadsrätt kan, enligt bostadsrättslagen, sägas upp och riskerar att förlora sin bostadsrätt omgående.

ANSÖKAN 
Ansökan skall vara skriftlig och styrelsen tillhanda minst fyra veckor före tilltänkt tillträdesdatum samt innehålla:

  • Skäl till uthyrning

  • Tidpunkt för under vilken uthyrning skall ske

  • Uppgift om hyresgästens namn och telefonnummer

  • Uppgift om hur medlemmen kan nås under uthyrningstiden.

AVGIFT 
BRF Raden tar ut en administrativ avgift som ska betalas när ansökan godkänts. Avgiften uppgår till 10 % av prisbasbelopp om uthyrningen är 12 månader. 2024 är avgiften 5730 kr.Vid kortare uthyrningstid reduceras avgiften därefter.

 

Kontakta oss 

Har du några frågor eller problem? Klicka på rutan "Kontakta oss" som är till vänster på sidan för att skicka ett mail till styrelsen eller vid fel Klicka till vänster på "Felanmälan" så ser du där hur du skall göra.