Brf Raden

Malmö, Skåne

FASTIGHETSSKÖTSEL

Fastighetsskötare från vår förvaltare Örehus Fastighetsförvaltning är hos oss några timmar på måndagar, onsdagar och fredagar.

På våra anslagstavlor i entréerna och på vår hemsida brfraden.se finns nedanstående information anslagen där det bl.a. står hur meddelande lämnas om FELANMÄLAN och önskemål om KONTAKT.

För att effektivisera arbetet bör i största möjliga utsträckning direkt telefonkontakt undvikas utom vid kontakt med Örestads bevakning.

                  KONTAKT ELLER SKADEANMÄLAN

Våra fastighetsskötare nås via ”Felanmälan”

                         FELANMÄLAN/KONTAKT

Vid icke brådskande fall

Meddelande går direkt till våra fastighetsskötare via

MAIL till raden@orehus.se eller SMS till tel. 0735 73 29 38

Vid brådskande fall vardagar 0700 - 1600

ring direkt till vår fastighetsskötare telefon 0735 73 29 38

Vid mycket akuta fall vid andra tider än vardagar 7 – 16

ring ÖRESTADS INDUSTRIBEVAKNING TEL. 93 12 70

Om felet faller inom medlemmens ansvarsområde står

medlemmen för kostnaden. Grundkostnaden ligger på ca 1800: -

                 VID ADMINISTRATIVA FRÅGOR

telefon till ÖREHUS fastighetsförvaltning

må – to 10 – 12    tel.  23 43 00

                              

                     KONTAKT MED STYRELSEN

Kontakta styrelsen via MAIL styrelsen@brfraden.se

SMS till styrelsemedlems mobiltelefon

BREV i föreningens brevlåda vid soprumsdörren (långsammare alternativ

 

Föreningens egen startbild