Brf Raden

Malmö, Skåne

Information för mäklare och potentiella köpare

I föreningens stadgar finns inskrivet att bostadsrättslägenheten är avsedd för permanent boende. Kontinuerliga kontroller genomförs att detta efterföljs.

 

Vid överlåtelse 

Vi behöver

  • Underskrivet kontrakt,

  • Ansökan om medlemsskap

  • UC

Ett ex. av ovanstående skickas i original till vår förvaltare

 

BRF Raden ID 2626

C/O SBC
Box 5

85102 Sundsvall

           samt ett ex. skickas eller mailas till

Brf Raden

Lönng. 52 B

214 49 Malmö

 

Vid ev. delning av överlåtelse godkänns enbart permanent boende ägare och högst två parter. Uppdelningen av mindre andelar, exemplevis med föräldrar som inte bosätter sig i bostaden kommer inte godkännas.

 

Tillsyn bör ske innan tillträde.

Överenskommelse om tid görs med (f.n. Cecilia Grahn tel. 0704 23 37 37),  mail: styrelsen@brfraden.se)

Vid tillsynen skall följande kvitteras:

    3 entrénycklar,

    1 tvättkolv med nycklar

    uppsatt brandvarnare

Vid tillsynen kontrolleras att utgående ventilerna i kök, badrum och ”halvan” är synliga och inte anslutna med någon form av fläktar.

Antennuttag och nätverksuttag är installerat av föreningen


Överlåtelseavgift och pantsättningsavgift tas ut av föreningen vid en försäljning. Överlåtelseavgiften är 2,5% av det prisbasbelopp som gäller vid tidpunkten för ansökan om medlemskap i föreningen och avgiften ska betalas av förvärvaren.


Pantsättningsavgiften är 1% av det prisbasbelopp som gäller vid tidpunkten för underrättelse om pantsättning, och ska betalas av pantsättaren

 

Årsredovisningar
Se bifogade årsredovisningar under "Dokument".

 

Energideklaration                                                                                                                 

Se deklaration i ”Dokument”

 

Underhållsplan 
Riksbyggens underhållsplan har följts under många år. 

 

Underhållshistorik                                                                                                                        

1998 Nya fönster

2001 Byte av tappvattenledningar
2004 Nya elledningar
2005 Renovering av gårdar
2007 Renovering av tvättstugor
2012 Byte av avloppsstammar till kök, relining av avloppsstammar
          i badrum
2013 Grillplats byggd
2015 OVK
2016 Byte av fasad och nytt tak, nya källarfönster

2017 Nya entrépartier i trapphus

2019 Nya torkaggregat och fläktar i torkrummen

2021 OVK

2022 Nya utemöbler

 

Allmänt 

Det är inte tillåtet att sätta upp någon form av information eller reklam om lägenhetsförsäljning inom föreningens område på t.ex våra entrédörrar och staket med undantag av s.k. mobiler.

Kostnader för reklamplats och återställning kommer att faktureras.

 

Styrelsen har beslutat att inte godkänna flytt av kök ut till halvan. Detta efter återkommande problem med vattenskador samt på professionell inrådan med avseende på utformningen av rör i badrum.


I månadsavgiften ingår egen värme och eget vatten samt Tele2s (tidigare Comhem) grundpaket samt 100/10 Mbit bredband

 

Årsavgiften är tills vidare planerad att höjas årligen med minst 2%, för att täcka kostnadsökningar.

 

 

Föreningens egen startbild