SFF Räkneboken

Stockholm

Information för mäklare och potentiella köpare

Föreningsavgifter 

  • Samfällighetsavgitens kostnad är 1100 kr i månaden
  • Hyrakostnaden för föreningslokalen är 500 kr
  • Hyrakostnaden för tvättstuga per pass (4 tim ) är 35 kr
  • Garage-parkeringsplats kostar 400 kr mån
  • Uteparkeringsplats 150 kr (+ 50 kr om man önskar sig en elstolpe som tillval)

 Underhåll
Inga definitiva gemensamma undehåll är beslutade på de privata fastigheterna. För de gemensamma ytorna är underhållsplanen under 2008 fokuserad på upprustning av föreningsfastigheten med fokus på tvättstuga och föreningslokal. Vidare skall även lekparker och kringområden rustas upp. Parkerings- & garageplatser renoveras löpande. 

Kontaktperson
För mer information, kontakta Marco sisto (ordförande 2015) på telefon 070-9184542.

Föreningens egen startbild