SFF Räkneboken

Stockholm

Om föreningen

Samfällighet 
Föreningen är en samfällighet kallad Räkneboken med organisationsnummer 717908-5688. Den bildades 2006 efter medlemmarnas beslut om att försätta den tidigare Brf. Björkmossen, uppförd av Riksbyggen, i likvidation.

Adress till föreningen
Sff Räkneboken
Att: -----------
Åsbovägen 
152 52 Södertälje
http://www.rakneboken.se

Antal hushåll/tomter 
Samfälligheten består av 100 friköpta radhus med tillhörande tomt. Av dessa är 9st. 3RoK (1 plan) om 76kvm, 48st. 4RoK (2 plan, sutteräng) om 117kvm, 43st. 5RoK (2 plan) om 118kvm respektive (2 plan, sutteräng) om 122kvm.

Gemensamma utrymmen
Samfälligheten handhar en gemensam föreningsfastighet placerad centralt i området vilken innefattar tvättstuga, föreningslokal, samt kontor. Tvättstugan och föreningslokalen bokas elektroniskt via internet eller på display utanför tvättstugan mha föreningens boknings-/tillträdessystem. Tillträde sker nyckellöst via beröringsfri sändare specifikt konfigurerad för respektive hushåll.  

Utemiljö
Föreningen har en trevlig utomhusmiljö med 2 lekparker, en i respektive område, 1 inhängnad basket-/fotbolls-/bandyplan. Det finns även en större kommunal lekparksyta i direkt anslutning till föreningens område som under 2008 kommer få en total översyn. Vidare förfogar föreningen över omkringliggande grönområden med planteringar samt asfalterade gång-/transportvägar runt respektive delområde med bommar i anslutning till den centralt placerade parkerings-/garageytan.  

Värme, vatten och el 
Respektive hushåll har egen EL-panna med frånluftsvärmepump och integrerad varmvattenberedare för vattenburet värmesystem. Varje hushåll står för sin egen EL-förbrukning och Teleg Nät installerade under våren 2008 fjärravlästa EL-mätare i varje hushåll.   

TV och bredband 
Föreningen har sedan sommaren/hösten 2007 Telge stadsnät installerat med en "fri marknad" för TV/Bredband/Telefoni via fiber indraget i respektive hushåll. I dagsläget levererar Canal Digital TV-utbudet medan ett flertal operatörer erbjuder bredband respektive IP-telefoni. På stadsnätets hemsida, se länk ovan, hittar man information samt aktuella operatörer.

Parkering
Föreningen har 44 kallgarage och 56 P-platser med motorvärmaruttag (enkel repektive dubbel) samt 45 öppna P-platser. Vidare har föreningen ett antal avgiftsbelagda gästparkeringar.

Föreningens egen startbild