SFF Räkneboken

Stockholm

Namn/ Mail/ Telefonummer      Roll/Ansvarar för                

 

---------------------                   Ordförande                

---------------------

---------------------

Björn Lahti                                  Sekreterare                                  

 björn.lahti@scania.com                

 070- 39 39 252

Vasfi Demir                                 Kassör

 behaje_@hotmail.com                

 070-76 07 566 

 Suleman Coskun                       Parkering, garage och

 sulle_crazy@hotmail.com              nyckelansvarig                          

 073-76 21 593        

 

Suppleanter:

                        

Vicevärdar:

Melke Demir      mail: melkus10@hotmail.com

Marcus Öqvist   mail: Marcus.Oquist@astrazeneca.com

Gabriel Coskun mail: G-abbbeee@live.se

Lokalansvariga:

Laurice Aras     Tel: 076-58 55 047

Aydin Aras Tel: 070-487 55 30