Rosenängen 2

Bro, Stockholm

Information för mäklare och potentiella köpare

 

Avgiftshöjningar
Inga avgiftshöjningar är planerade. 

 

Årsredovisningar
Se bifogade årsredovisningar till höger.

 

Information om medlemskap
Medlemsansökningar hanteras på styrelsemöten som hålls normalt en gång i månaden.

Antagningsvillkor är att medlemssökande skall kunna lägga fram bevis på regelbunden månadsinkomst t.ex. arbetsgivarintyg på uppskattad inkomst efter skatt, som är minst tre gånger månadsavgiften.

Kreditupplysning kommer tas ut på den som ansöker.

Uppfylls inte villkoren måste köparen lägga en deposition på tre månads avgifter till föreningen, vilket återlämnas när kraven uppfyllts och uppvisats.

 

Juridiska personer
Juridiska personer godkänns som medlemmar i föreningen (se vidare i stadgarna).

 

Kontaktperson
För mer information, använd kontaktformuläret i menyn till vänster!