Brf Rosendal Mindre 29

Stockholm

Information för mäklare och potentiella köpare

Avgiftshöjningar
Inga avgiftshöjningar är beslutade för 2020. 

Underhållsplan
Senaste besiktning av fastigheten utfördes 2015 och resulterade i befintlig 5-årig underhållsplan.
Dessförinnan besiktigades fastigheten 2007 vilket resulterade i en 5-årig underhållsplan. Samtliga VA-stammar och el-stigare har bytts ut och fasaden renoverades under 2009 - 2010. 

Årsredovisning
Se bifogade årsredovisning till höger.

Information om överlåtelser
Normalt tar en överlåtelse ca 4 veckor. Ibland tar vi en kreditupplysning på köparen innan överlåtelsen godkänns; det bestäms från fall till fall. Överlåtelseavgiften är 1% av basbeloppet och betalas av säljaren.

Kontaktperson
För mer information använd kontaktformuläret i menyn till vänster!