Brf Skanstorget i Göteborg

Göteborg, Västra Götaland

Föreningen har tecknat ett så kallat Bostadsrättstillägg" med vårt försäkringsbolag, Länsförsäkringar.

Detta innebär att alla medlemmar är försäkrade mot skador som uppstår inom deras lägenheter p.g.a. skador i deras bostadsrätter som orsakats av andra än dem själva. Hyresgäster har skydd genom föreningen sen tidigare.  

De flesta försäkringsbolag erbjuder automatiskt detta skydd genom sina hemförsäkringar. Styrelsen tycker dock att det är nödvändigt att alla säkras skyddet. Därför har vi låtit teckna avtalet.  

Det kan alltså vara så att några är dubbelt försäkrade, men även om man kan förhandla bort det skyddet påverkas premien mycket lite. 

Villkoren/innehåll i föreningens gemena bostadsrättsförsäkring hittar du i dokumenten längst ner till höger på denna sida

Bifogade dokument