Brf Skanstorget i Göteborg

Göteborg, Västra Götaland

Felanmälan på hissar görs till Vinga Hiss, telefon 031-776 57 01 .

Felanmälan återvinningsrum: Kontakta vår fastighetsskötare

Sopsugen felanmäls till Envac Service AB 031-19 84 51

Fastighetsskötare:

Felanmälan görs till föreningens fastighetsskötare FF Fastighetsservice. Dit kan man vända sig med anmälan om mindre fel i lägenheterna (bekostas av lägenhetsinnehavaren om felet inte ingår i bostadsrättsföreningens underhållsansvar) samt andra fel i föreningens fastigheter.

Felanmälan görs via telefon eller internet

Telefonnummer till felanmälan är 0771-330300

Internet: FF-fastighetsservice.se/felanmalan/

Kostnader för åtgärder i samband med jourutryckning kan komma att debiteras bostadsrättshavaren om felet som uppkommit inte ingår i bostadsrättsföreningens underhållsansvar.