Brf Skanstorget i Göteborg

Göteborg, Västra Götaland

Felanmälan på hissar görs till Vinga Hiss, telefon 031-776 57 01 .

Felanmälan återvinningsrum: Kontakta vår fastighetsskötare

Sopsugen felanmäls till Envac Service AB 031-19 84 51

Fastighetsskötare: RB Fastighetsservice. Dit kan man vända sig med anmälan om mindre fel i lägenheterna (bekostas av lägenhetsinnehavaren om felet inte ingår i bostadsrättsföreningens underhållsansvar) samt andra fel i föreningens fastigheter.

Fastighetsskötaren nås på fs@rbfast.se eller på telefon 031-16 53 57 (telefontid 11-12, andra tider kan meddelande lämnas på telefonsvarare)

Fel som inte är akuta anmäls till Styrelsen. Kostnader för åtgärder i samband med jourutryckning kan komma att debiteras bostadsrättshavaren om felet som uppkommit inte ingår i bostadsrättsföreningens underhållsansvar.