Brf Skanstorget i Göteborg

Göteborg, Västra Götaland

Information om lägenhetsnumrering

Lantmäteriet har upprättat ett register över Sveriges bostäder. Uppgifterna samlas framförallt in från ägarna till flerbostadshus.  

Alla våra lägenheter i föreningen har därför fått nya nummer enligt den standard som är beslutad att gälla för alla bostäder i Sverige.  

Ditt nya lägenhetsnummer finns anslaget på informationstavlan i din trappuppgång.

En förteckning över samtliga lägenheter finns längst ner till höger på denna sida

Internt inom vår bostadsrättsförening behåller vi de gamla lägenhetsnumren (bland annat för att slippa märka om alla lägenheter).

I folkbokföringssammanhang kommer dock det nya lägenhetsnumret gälla. 

Mer om syftet med lägenhetsregistret, vilka uppgifter det innehåller och hur lägenhetsnumreringen sker finns att läsa på webbplatsen www.lagenhetsregistret.se 

Information om folkbokföring finns på Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se.

Bifogade dokument