Brf Skanstorget i Göteborg

Göteborg, Västra Götaland

Nya medlemmar


Tillämpningsregler vid antagande av nya medlemmar.

För att ett köpekontrakt på en bostadsrätt skall vara giltigt skall den/de nya medlemmen/medlemmarna godkännas av styrelsen.

Bostadsrättslagen och föreningens stadgar säger att en medlem i föreningen är skyldig att utöva sin bodstadsrätt. Detta innebär bl.a. att medlemmen/medlemmarna skall bosätta sig i bostadsrätten.
För att en sökande skall godkännas som medlem i föreningen kräver styrelsen att den person som skall bosätta sig i bostadsrättslägenheten skall vara skriven på adressen och äga minst 51 % av lägenheten.

Juridisk person beviljas inte medlemsskap i föreningen

Proceduren för beslut om medlemskap är följande:
Mäklare/Säljare tillställer styrelsen ansökningshandlingar och köpekontrakt med information om sökandes namn, folkbokföringsnummer, telefon och mailadress. Därefter kontaktar styrelsens ordförande sökande för en intervju och för att informera om föreningen.

Överlåtelser hanteras digitalt i HSB-portalen

Om inga hinder för medlemskap föreligger tar styrelsen beslut om medlemskapet.

Föreningens egen startbild