Brf Skanstorget i Göteborg

Göteborg, Västra Götaland

Fastigheten genomgick en större renovering, inklusive rörstambyte, 1978.

Rörstambytet följdes upp med avloppsrensning 2006.

 

Sedan övertagandet av fastigheterna har föreningen utfört följande större arbeten:

  • målat om trapphusen (2002-2003)
  • byggt ny tvättstuga på gården (2003)
  • renovering av samtliga badrum (2004)
  • fasadrenoverat och satt upp nya portar mot gatan (2005-2009)
  • 2010 lades taket om och ventiler samt termostater byttes. Detta finansierades med föreningens egna likvida medel.
  • 2011 genofördes större arbeten såsom fasad på gårdssida, omfogning av väggar, modernisering av elinstallationer samt löpande, mindre underhåll. Dessutom bekostades och byggdes fem balkonger mot gårdar. De finansierades av beställarna.
  • 2012 installerades ny el på vind, nya fogar i fasad mot gården (samtliga hus) och nya vindsfönster mot Skanstorget. 2013 uppgraderades fibernätet och fasadarbete utfördes på Skanstorget 4 A.
  • 2010 upprättades en underhållsplan som sträcker sig fram till 2040.
  • Fibernätet uppgraderades till 1000/1000 Mbit och är en obligatorisk avgift på 100kr/mån som läggs på hyran.
  • 2016 renovering av samtliga fönster samt vissa balkongdörrar