Brf Skanstorget i Göteborg

Göteborg, Västra Götaland

Sopor och återvinning 

I föreningen finns det ett återvinningsstation där wellpapp, glas, plast- och pappersförpackningar kan slängas. Det finns även en möjlighet att slänga batterier och lampor. Ta tillfället i akt och sopsortera för vår och miljöns skull!

Endast avfall som finns markerat på respektive kärl får deponeras i återvinningsrummet. Inget får läggas på golvet, även om kärlen är fulla.

Hämtningsschema finns anslaget på väggen i återvinningsrummet. Platta till kartonger och skölj ur/rengör glas, burkar etc innan de läggs i kärlen.

Återvinningsrummet får inte användas för deponi av stora kvantiteter eller för grovsopor och annat farligt avfall. För detta hänvisas till Göteborgs Återvinningscentraler. Återvinningscentralen i Högsbo Industriområde, A Odhners gata ligger närmast.

Mer information om sopsortering återfinns på renova.se. Där hittar du också information om återvinningscentraler och återvinningsplatser samt deras öppettider och vägvisning.

För övrigt avfall som matrester och kattsand finns sopsugarna. Se till att det som skall slängas går när lätt i sugen så att det inte fastnar.

Sopsugen felanmäls till Envac Service AB 031-19 84 51.STÄLL ALDRIG NÅGOT AVFALL PÅ BACKEN –Vi vill inte ha råttor eller fåglar på besök!

Mer information om sophantering