Brf Skanstorget i Göteborg

Göteborg, Västra Götaland

Uthyrning i andra hand 
För uthyrning i andra hand gäller regler enligt bostadsrättslagen 7 kap 10-11 § och hyreslagen 39-40§. Vid ansökan ska föreningens blankett användas, se bifogat dokument.

Blanketten mailas tilll styrelsen till email-adress skanstorget@outlook.com

Ansökan behandlas på föreningens nästkommande styrelsemöte.

Besked lämnas skriftligen via email

 

Korttidsuthyrning av lägenhet (ex. Airbnb)

Alla uthyrningar av lägenheter i andra hand (korttid såsom längre tid) måste godkännas av styrelsen. Det är inte tillåtet enligt lag att hyra ut sin lägenhet utan styrelsens godkännande.

Korttidsuthyrning exempelvis Airbnb eller liknande är att jämställa med andrahandsuthyrning och måste vara godkänd i förväg av styrelsen.

Styrelsen gör regelbundna kontroller för att säkerställa att reglerna följs.

Ansökan om korttidsuthyrning mailas till styrelsen till email skanstorget@outlook.com. Använd samma blankett som för vanlig andrahandsuthyrning. 

Tillstånd ges för ett år i taget och kan maximalt gälla fyra veckors uthyrning och vid max fem tillfällen per år. Lista på namn på hyresgästerna inklusive kontaktuppgifter lämnas vid ansökan. Om det inte är möjligt lämnas det vid senare tillfälle, det måste dock ske innan hyresgästen flyttar in.

Som bostadsrättsägare är du alltid ansvarig mot föreningen, även när lägenheten är uthyrd, för alla dina förpliktelser. Styrelsen kommer att återkalla tillståndet för korttidsuthyrning om inte föreningens regler följs.

Du ska se till att den som hyr lägenheten får nycklar, en genomgång av lägenheten och blir informerad om vilka regler som gäller i föreningen (sophantering, tvättstuga mm), samt har en kontaktperson med telefonnummer.

Reglerna är desamma oavsett om lägenheten lånas ut eller hyrs ut.

 

Några enkla tips som gör korttidsuthyrning säkrare:

Kräv alltid referenser från din hyresgäst för att inte riskera att få lägenheten förstörd eller plundrad. Det finns fall där detta skett.

Informera gärna dina närmaste grannar om att du hyr ut din lägenhet.

Har du icke svensktalande hyresgäster, se till att de får information om våra regler för tvättstuga, sophantering med mera på sitt språk. Styrelsen kan dock inte översätta våra ordningsregler utan detta måste göras av lägenhetsinnehavaren.

Lämna aldrig ut portkoden. Låt hyresgästen öppna entrédörren med nyckeln istället.

För att minimera risken att vårt sophanteringssystem havererar, anordna gärna en återvinningsstation i miniformat i lägenheten där din hyresgäst kan slänga glas och papp m.m. Du som lägenhetsinnehavare slänger sedan detta i återvinningsrummet

Kontrollera vad dina försäkringar för lägenheten omfattar.

Bifogade dokument