Brf Snäckbacken

Visby, Gotland

Information för mäklare och köpare


Avgiftsuttag
För år 2014 har upprättats budget och beslutats att  avgifterna  skall vara oförändrade  jämfört med år 2013  

Underhållsplan
Byggnaderna har uppförts under åren 2007-2008. Därefter har vi två års garanti samt ytterligare åtta års garanti. Garantiernas utformning följer helt bestämmelserna i fastställda avtalsvillkoren i "Allmänna bestämmelser för byggnadsarbeten."

Årsredovisningar 
Kontakta oss för vidare information, se kontaktmöjligheter nedan.

Information om överlåtelser
Normalt tar en överlåtelse ca 3 veckor. Vi tar regelmässigt kreditupplysning och referenser på köparen/-arna innan överlåtelsen godkänns. Överlåtelseavgiften är 2,5% av basbeloppet och betalas av säljaren. Pantsättningsavgiften är 1% av basbeloppet och betalas av pantsättaren. 

Andrahandsuthyrning
Helt enligt Bostadsrättslagen måste en bostadsrättshavare hos Styrelsen ansöka om tillstånd till andrahandsuthyrning.  Uthyrning, om den godkänns, ska omfatta en period på minst 6 månader och högst ett år. På medlemssidorna finns mycket information om vad som gäller.

Juridiska personer
Juridiska personer kan godkänns som medlemmar i föreningen. Juridisk person kan enligt stadgarna vara medlem men har trots detta ingen automatisk rätt att bli medlem.

Kontaktperson
För mer information, kontakta Bo Spanier på telefon 0723-22 87 06, eller använd kontakta oss i menyn till vänster!

Föreningens egen startbild