Brf Snäckbacken 2

Visby, Gotland

Information för mäklare och presumtiva köpare

 


Avgifter
Föreningens styrelse har budgeterat och fastställt avgifter samt garage- och p-platshyror för år 2012, oförändrat jämfört med år 2011.

Underhållsplan
Fastigheten uppföres under år 2010 med inflyttning 2010-10-01. Underhållsplan är ej aktuell att upprätta. Avsättning till framtida yttre större underhåll sker enligt stadgarna med 0,3% beräknat på fastighetens taxeringsvärde-

Årsredovisningar
Föreningens första verksamhetsår avslutades 2008-12-31. Årsredovisningar finns att läsa under annan flik. 

Information om överlåtelser
Normalt tar en överlåtelse ca 2 veckor. Regelmässigt tar vi en kreditupplysning på köparen samt inhämtar annan relevant information innan överlåtelsen godkänns. Överlåtelseavgiften är 2,5% av prisbasbeloppet (=1.070 kr under år 2011) och betalas av köparen. Då köparen pantsätter lägenheten utgår en pantsättningsavgift på 1% av prisbasbeloppet (=428 kr under år 2011).

Juridiska personer
Juridiska personer kan godkännas som medlemmar i föreningen, men har ingen ovillkorlig rätt att bli medlem. Föreningens styrelse beslutar. Se Bostadsrättslagen 2 kap 4 §.

Information till mäklare
Mäklare, som erhållit uppdrag att sälja bostadsrätt i vår förening, kan under vissa förutsättningar erhålla lösenord till vår hemsida. På bostadsrättshavarens uppdrag kan mäklare erhålla utdrag ur lägenhetsregistret.

Kontaktperson
För mer information, kontakta Björn Jansson telefon 0498 278973 eller använd kontaktformuläret i menyn till vänster!

Föreningens egen startbild