Brf Snäckbacken 2

Visby, Gotland

Föreningens hus

Föreningen anlitat byggfirman Wisab Bygg AB, som byggt ett bostadshus med 12 lägenheter samt en garagebyggnad kompletterad med "miljöstation" och cykelförråd. Under detta garage, byggnad i suterräng har lägenhetsförråden byggts.

Marken är sluttande samt att i bostadshusets bakkant är en hög klippa.

I menyrutan till höger "Bifogade dokument" finns ritningar. Klicka på den ritning Du vill titta på. Du kan även skriva ut ritningen om Du så önskar.