Brf Solsången 7

STOCKHOLM, Stockholm

Välkommen till Brf Solsången 7!

Brf Solsången 7 ligger i Fredhäll Stockholm och har 34 medlemslägenheter samt upplåter 2 lägenheter med hyresrätt.

Totalt bostadsyta är beräknad till 1 582 kvm. Fastighetens tomtareal är 1 404 kvm på fri grund.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden.

Varje år innan maj månads utgång genomförs föreningsstämma dit samtliga bostadsrättsmedlemmar är inbjudna.


Styrelsen i Brf Solsången består av:
Bertil Johansson - ordförande
Christina Dafgård-Jusélius - sekreterare
Ulf Nordström - kassör
Lena Ericsson - ledamot
Peter Rosén - ledamot
Monica Jansson Blom- suppleant
Ludmilla Brandt - suppleant
Catharina Jacobsson - adjungerade i ekonomiska ärenden
Jan Cedervall - adjungerad i speciella ärenden
Lars Sporrong - revisor
Conny Andersson - revisors suppleant

  

 

Föreningens egen startbild

Kalender

Inget att visa...