Brf Solsången 7

STOCKHOLM, Stockholm

Välkommen till Brf Solsången 7!

Brf Solsången 7 ligger i Fredhäll Stockholm och har 34 medlemslägenheter varav 2 lägenheter upplåtes som hyresrätt.

Totalt bostadsyta är beräknad till 1 582 kvm. Fastighetens tomtareal är 1 404 kvm på fri grund.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden.

Varje år innan maj månads utgång genomförs föreningsstämma dit samtliga bostadsrättsmedlemmar är inbjudna.


Styrelsen i Brf Solsången består av:
Bertil Johansson - ordförande
Christina Dafgård-Jusélius - sekreterare
Ulf Nordström - kassör
Lena Ericsson - ledamot
Conny Andersson - ledamot
Jan Cedervall- suppleant
Amelie Metz - suppleant
Catharina Jacobsson - adjungerade i ekonomiska ärenden

Jenni Simola - revisor
Anne Wicklund - suppleant

Valberedning
Catharina Jacobsson och Ylva Olsson Hjälmdahl

Föreningens Facebooksida har adress, Brf Solsången7