Brf Solsången 7

STOCKHOLM, Stockholm

Vid styrelsen möte torsdagen den 14 december diskuterades följande:

  • Fönsterrenovering alt. byte av fönster enligt underhållsplan. Komplettering av bullerämpande glas i de fönster som tidigare ej har det.
  • Fasadrenovering enligt underhållsplan.
  • Renovering av våra två hyreslägenheter enligt önskemål och behov.
  • Lägenheternas ytterdörrar. Beslut att en enkät skall lämnas till samtliga om intresset av säkerhetsdörrar. Enkäten behandlas sedan på 2018 års stämma som är beslutad till tisdagen den 15 maj.
  • Extra stämma pga revidering av föreningens stadgar då lagen om ekonomiska föreningar har ändrats. Denna beslutades till tisdagen den 20 februari.