Brf Solsången 7

STOCKHOLM, Stockholm

Information för mäklare och potentiella köpare

 

Avgiftshöjningar
Avgiftshöjningar med kr 100:- gjordes från april 2014. 

Underhållsplan
Fjärrvärme installerades 1993.
Fastigheten stamrenoverades 1994 och samtliga våtrum renoverades samtidigt.
Hissombyggnad 1998 omfattande nytt maskineri och renovering av hisskorgen.
Trapphuset målades 1999, ny belysningsarmaturer, retuschering av målningarna innanför porten.
Tvättstugan renoverades 2000, nya maskiner och nytt golv. Tvättmaskinerna byttes ut 2010.
Hösten 2017 förstärktes fönstret i tvättstugan med inbrottssäkert glas.
Radonmätning 2002, under gränsvärde för äldre bebyggelse.
Ny entré port i orginalstil installerades 2003.
Belysning på huset norrgavel har moterats för att förbättra säkerheten vid gående mot Stagneliusvägen.
Nya elstigare har installerats samt samtliga stammar har högstrycksspolats och rensats år 2005 och 2011. 
Husets grundmur har fuktissolerats under 2007.
Tvättstuga, cykelrum, soprum och pannrum har målats om 2007.
Föreningen öppnade sin hemsida april 2008.
4 st brandsläckare är installerade på strategiska ställen i huset juli 2008.
Utvändig fönstermålning har skett under hösten på husets södra och västra sida.
Hösten 2010 fortsatte fönstermålningen på övriga sidor av huset.
OVK besiktning gjords hösten 2013.
Nytt bredband från Banhoff installerades våren 2014.
Fastigheten är fullvärdeförsäkrad hos Trygg-Hansa.

Senaste Årsredovisningen och föreningens stadgar hittar ni här till höger.


Information om överlåtelser
Normalt tar en överlåtelse ca 4 veckor. Ibland tar vi en kreditupplysning på köparen innan överlåtelsen godkänns; det bestäms från fall till fall. Överlåtelseavgiften är 1% av basbeloppet och betalas av säljaren.

Kontaktperson
För mer information, kontakta Bertil Johansson kvällstid  på telefon 08-656 86 45 eller e-mail:
berrajohansson@gmail.com

 

 eller använd kontaktformuläret i menyn till vänster!