Brf Sprundet

SOLNA, Stockholm

TVÄTTSTUGAN

Tvättstuga finns på nedre plan i 17A.

För tvättmaskinens inställningar och funktioner, läs instruktionerna som sitter över respektive maskin.

Kontrollera att korrekt medel hälls i respektive fack i tvättmaskinen. Det är inte tillåtet att använda infärgningsmedel i tvättmaskinerna. Torka bort det spill som eventuellt uppstår.

Kontrollera att maskinerna är tomma när du har tvättat klart. Snurra på trumman för att se till att inget plagg fastnat på insidan av trumman.

Använd tvättpåse när tvättråden säger så eller när du själv bedömer det vara lämpligt. Exempelvis då plagg med metalliska dragkedjor eller byglar kan medföra att trumman skadas.

TORKMASKIN

För torktumlarens/torkskåpets inställningar, läs instruktionerna som sitter vid respektive maskin

Kontrollera att torkmaskinerna är tomma när du torkat klart

Avlägsna ludd som fastnar i torkmaskinernas filter, se instruktionerna hur man gör. Vid försummande av detta kan maskinen skadas och önskad torkeffekt uteblir. Filter i boxar på frånluftsrören ska rengöras enligt instruktion.Dessa sitter ovanför torktumlaren.

Torka av fukt och vatten i torkskåpet och ta bort luddet i filtret.

BOKNING AV TVÄTTSTUGA

Den tid som enskild medlem bokat på låstavlan gäller. Medlemmen har rätt till tvättutrymmet 30 min efter bokat klockslag, därefter är tiden förverkad och annan medlem kan då utnyttja resterande tid.

Medlem har rätt att upp till 30 minuter efter bokad tid utnyttja torkmaskinerna i syfte att utnytttja tidsintervallen mer effektivt. Därefter ska medlemmen lämnat utrymmet och iordningställt efter sig

ORDNING I TVÄTTSTUGA

Varje medlem som använder tvättstugan ska se till att det är städat och iordningställt efter använd tvättid. Lämna alltid tvättdtugan som du själv vill finna den.

När du lämnar tvättstugan ska du: Torka ur facken för tvättmedlet och sköljmedlet. Torka av alla maskiner och golv.

  • Släcka ljuset
  • Stänga fönstret
  • Låsa dörren

Detta i syfte att spara energi och undvika oberhöriga att vistas i lokalen och förebygga skadegörelse och stöld.

Var noga med stt du tagit all din tvätt när du är klar. Kvarglömd tvätt riskeras att slängas.

FEL

Då det uppstår något fel på maskiner eller någon annan brist ska detta anmälas till styrelsen omgående. Även synpunkter på förändringar/förbättringar är välkomna.

SAMMANFATTNING

Ditt agerande påverkar föreningens trivsel och ekonomi. Vårda det som är gemensamt ömt och väl.

Föreningens egen startbild