Brf Stationsparken

Malmö, Skåne

Gästparkering

Den gemensamma gästparkeringen vid Badvägen 24 är till för besökande till boende på Badvägen 12-22.

Fr.o.m. 2020-10-15 gäller följande: Det kommer att finnas gästparkeringsplatser längs muren,mot skolan samt framför gemensamhetshuset, därav en blir plats för rörelsehindrad. Dessa platser är avsedda för gäster och får inte användas av medlemmar i Brf Stationsparken och Brf Kalkbrottet.

Dessutom skall det finnas 8st. p-platser vid muren mot skolan som går att hyra för 400:-/månad.

Intresseanmälan till dessa perkeringsplatser kan göras om man står i kö att hyra en p-plats i garaget.

Anmälan kan göras på lokomobilens hemsida, www.lokomobilen.se/parkering/

Dessa platser går att anmäla intresse för fr.o.m. måndag den 5/10-2020 kl.19.00

Varje medlem som hyr får en dekal att lägga i bilens framruta.

Platserna kommer att skyltas med gästparkering resp. hyrd p-plats.

Görs övertädelse mot dessa regler d.v.s. att man parkerar olovligen så kommer en kontrollavgift att utfärdas enl. följande:

Otillåten parkering på plats för rörelsehindrad: 1300:-/dygn

Otillåten parkering utanför uppmärkt p-plats:   1000:-/dygn

Otillåten parkering av annan än gäst                 800:-/dygn

 

Lokomobilens samfällighet ansvarar för gästparkeringen. Kontaktas via epost: info@lokomobilen.se