Brf Stationsparken

Malmö, Skåne

Om Brf Stationsparken

Bostadsrättsföreningen
Bostadsrättsföreningen Stationsparken bildades 2007 med ändamålet att främja medlemmarnas ekonomiska intresse, genom att i föreningens hus upplåta lägenheter till nyttjande utan tidsbegränsning. Föreningen är lånefri, dvs medlemmarna har vid köp av sin bostadsrätt betalat för hela produktionskostnaden. Lägenhetens avgift ska täcka löpande kostnader, underhåll och sparande för framtida större reparationer.

Brf Stationsparken är en äkta bostadsrättsförening med organisationsnummer 769616-0295.

Besöksadress
Badvägen 18-22, Klagshamn

Postadress (Brf Stationsparken)
Brf Stationsparken
Badvägen 24
218 54 Klagshamn

Fakturaadress (Brf Stationsparken)
Bostadsrättsföreningen Stationsparken
BGC-id LKH1334
FE 108
105 69 Stockholm 

www.hemsidan.com/stationsparken

Antal lägenheter
Bostadasrättsföreningen består av 48 lägenheter. 

3 st 2 Rok  60 kvm
9 st 2 Rok  65 kvm
12 st 3 Rok  81 kvm
3 st 3 Rok  94 kvm
12 st 3 Rok  113 kvm
9 st 4 Rok  113 kvm

Tvätt
Samtliga lägenheter är utrustade med tvättmaskin och torktumlare.

Balkonger och uteplatser
Samtliga lägenheter på plan 2-4 har generösa balkonger i söderläge. Marklägenheterna har en plattsatt uteplats i söderläge. För inglasning av balkong, kontakta styrelsen.

Förråd
Till varje lägenhet hör ett vindsförråd. Alla marklägenheter har dessutom ett redskapsförråd på tomten. Gemensamma utrymmen för cyklar finns i garaget.

TV, bredband och telefoni
Föreningen är fastighetsanslutet till Telia. TV kanalpaket "Lagom", bredband 250/250, två tv-mottagare och telefonabonnemang (ej samtalskostnader) ingår i avgiften. Läs mer om detta på www.telia.com.

Värme, vatten och el
Fastigheten värms med naturgas. Kostnaden för värme, samt kall- och varmvatten ingår i avgiften. Elmätarna har fjärravläsning.

Gemensamma utrymmen
I anslutning till innergården finns ett gemensamhetshus som hyrs ut till föreningens medlemmar för fester och andra tillställningar. Där finns ett komplett kök och det finns även en bastu att tillgå.
Bokningarna görs i bokningskalendern på www.lokomobilen.se För övriga frågor kring uthyrningen och lokalen: lokalen@lokomobilen.se

Soprum
Soprummet med källsortering är placerat i gemensamhetshuset. Var uppmärksam på att det finns två soprum, ett för hushållsopor, matavfall, tidningar och batterier/glödlampor, och ett för kartong/papper, glas, plast, elavfall (småel), metall och metalliskt (mindre). Övrigt avfall, dvs större sopor, möbler, gran, trädgårdsavfall o dyl ska du själv transportera bort, förslagsvis till återvinningsstationen i Bunkeflo, läs mer här: Återvinningsstation

Utemiljö
Föreningen har en avskiljd och trivsam innergård med en öppen gräsmatta, samt en gruslagd plan för en omgång boccia. En mindre lekplats med sandlåda samt klätterställning finns på gården. Grillplatser är utplacerade på två ställen.  

Parkering
Föreningen har garage under husen med plats för 54 bilar samt ett fåtal mc, dessa hyrs ut mot betalning till medlemmar.

Gästparkeringen vid Badvägen 24 får endast användas av våra gäster och besökare.

Föreningens egen startbild